Som følge af en højere omsætning og indtjening i 2. kvartal end forudset, øger AO
forventningerne til årets resultat før skat til 290-310 mio. kr. Dette er en opjustering i forhold til tidligere udmelding i delårsrapporten for 1. kvartal 2021, hvor forventningen til årets resultat før skat for 2021 lå på 260-280 mio. kr.

Som ventet er væksten aftaget i 2. kvartal, men den har været på et højere niveau end lagt til grund ved seneste udmelding om forventning til årets resultat.

Baseret på den foreløbige perioderapportering udgjorde resultat før skat ca. 79 mio. kr. i 2. kvartal 2021 mod 54,5 mio. kr. i 2. kvartal 2020. Omsætningen i 2. kvartal udgjorde 1.189 mio. kr., svarende til en salgsvækst på 18 %. Væksten for B2B-aktiviteterne blev 16 %, mens væksten for B2C-aktiviteterne blev 33 %.

Omsætningen for 1. halvår udgjorde 2.419 mio. kr. mod 1.972,6 mio. kr. i 1. halvår 2020, svarende til en vækst på 22,5 %. Resultat før skat udgjorde ca. 161 mio. kr. mod 104,1 mio. kr. i 1. halvår 2020.

Situationen omkring genåbningen efter COVID-19 medfører fortsat usikkerhed omkring det fremtidige aktivitetsniveau. Opjusteringen baserer sig på en forudsætning om moderat vækst i omsætningen gennem 2. halvår 2021.

Selskabets delårsrapport for 1. halvår 2021 offentliggøres den 20. august 2021.