Potentialet med havvind er stort og Danmarks Energiminister, Lars Chr. Lilleholt vil gå efter at udnytte dette potentiale.

1.juli 2018 overtog han formandsposten i Nordsøsamarbejdet.

Nordsøsamarbejdet er et samarbejde om havvind og el-net i Nordsøen mellem Belgien, Holland, Luxembourg, Irland, Storbritannien, Frankrig, Norge, Sverige, Tyskland og Danmark med deltagelse af Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen vurderer, at vind fra Nordsøen vil kunne dække 4-12 pct. af elforbruget i EU, hvilket svarer til en udbygning i omegnen af 100 gigawatt (GW) i 2030.

Når vi målet på 12 % af EU’s elforbrug, kan det dække el forbruget til ca. 100 mio. husstande. Det er energiministerens intention at satse, at styrke samarbejdet og at gøre havvind billigere. Fokus i det danske formandskab vil derfor blandt andet være på at ensarte regler på tværs af landene.

 

”Der er et enormt potentiale i Nordsøen. Prisen på havvind rasler ned i disse år, og jeg er meget optaget af at skabe de bedste rammer for industrien, så prisen på havvind kan komme endnu længere ned. Det kræver blandt andet, at vi i Nordsøsamarbejdet sætter ind imod unødvendige forskelle i reglerne på tværs af landegrænserne for at holde omkostningerne nede. Vi skal også sikre en koordinering, så vi ved at sprede opførelsen af havvindmøller ud kan undgå dyre flaskehalse i vindindustrien,” siger Lars Chr. Lilleholt.

 

De forskellige regler på tværs af landegrænserne gør i dag, at møllefundamenterne skal have forskellige farver, alt efter hvor i Nordsøen, de står. Der er desuden forskellige krav til sikkerhed og arbejdsmiljø, som gør, at mandskabet på havvindmøllernes serviceskibe nogle gange skal skifte sikkerhedssko, når de passerer en landegrænse til søs, eller går fra et serviceskib op på en mølle.

 

”Havvind er en dansk styrkeposition, som skaber arbejdspladser og vækst i Danmark, og som bidrager markant til den grønne omstilling. Jeg glæder mig meget til at fortsætte dialogen med de andre lande i Nordsøsamarbejdet og med branchen. Vi skal lære af hinanden og skabe det bedste fundament for et Silicon Valley for havvind i Nordsøen,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.