På blot 26 dage er der kommet 1.043 forslag til en dansk klimalov.

De mange forslag til en ny klimalov er indsamlet via hjemmesiden givklimaetlov.dk og på to borgermøder i henholdsvis Vordingborg og Viborg. Forslagene samles nu i en rapport, der offentliggøres og som skal indgå i den store folkehøring, der afholdes til efteråret. På den baggrund vil regeringen fremsætte forslag til en ny klimalov i næste folketingssamling.

”Det er fantastisk, at vi på få dage har modtaget 1.043 forskellige forslag til indholdet af en ny klimalov. Det viser, at danskernes engagement i klimaet er meget mere end blot et enkelt klik på en afstemning. Danskerne har meget på hjerte og mange gode ideer. Dem vil vi nu se nærmere på og bruge i arbejdet med at lave en ny og mere ambitiøs klimalov,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Klimavenlig adfærd optager danskerne

Danskernes engagement i klimaudfordringen handler ikke kun om en ny klimalov, men også om, hvordan vi som forbrugere selv kan leve mere klimavenligt. Det er et arbejde, der allerede er blevet igangsat med en bred dialog med relevante aktører om at understøtte

forbrugerens valg af klimavenlig kost. Derudover har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udviklet et undervisningsmateriale til 6.-7. klasse om den grønne omstilling. Det skal alt sammen give en større viden om klimaudfordringen, og hvordan vi i fællesskab kan løse den.

Vi har modtaget flere forslag, der på forskellig vis handler om, hvordan vi kan blive bedre til at gøre det let at træffe det klimavenlige valg. Det er et arbejde vi allerede har påbegyndt, da vi som en del af Klima- og luftudspillet netop har afsat 24 mio. kr., der skal gøre det lettere at træffe det klimavenlige valg,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Fakta:

  • 1.043 borgere har indsendt et forslag til fremtidens klimapolitik og klimalov gennem hjemmesiden givklimaetlov.dk og ved to borgermøder
  • Forslagene bliver opsamlet i en rapport, der offentliggøres før sommerferien

Til efteråret afholdes en større folkehøring, der sammen med de mange bidrag skal danne grundlag for fremsættelsen af et forslag til en ny klimalov