Et idekatalog med 12 forslag til forskning i klimatiltag og grøn omstilling. Det er, hvad Aalborg Universitet (AAU) har udarbejdet som svar på, at regeringen har øremærket en milliard til grøn forskning. Formålet med pengene er bl.a. at nå regeringens mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent frem mod år 2030.

AAU’s idekatalog er desuden en reaktion på, at en række folketingsmedlemmer valgt i Nordjylland efterlyste grønne initiativer ved den årlige åbningsdebat på dagbladet Nordjyske.

– Universiteterne og vores evne til at udvikle nye teknologier spiller en altafgørende rolle for, at Danmark kan nå i mål med den grønne omstilling. Derfor er det vigtigt, at vi kommer på banen med forslag til, hvordan klima-, ressource- og miljøproblematikker kan løses. Med idekataloget giver vi et indspark til, hvilke forskningsområder politikerne kan vælge satse på, siger rektor på AAU Per Michael Johansen.

Han understreger, at idekataloget kun repræsenterer et lille udpluk af den forskning i klimatiltag og grøn omstilling, som forskere på AAU bedriver.

I alt fire områder er medtaget i idekataloget med hver tre forslag til mulige forskningsprojekter. Det er transport, byggeri, energisystemet og samspillet mellem borgerne og grønne tiltag. Blandt forslagene er alternative brændstoffer til fly, skibe og anden tung transport, udvikling af byggematerialer med mindre klimabelastning, udnyttelse af energi fra datacentre og forskning i sociale barrierer for grøn omstilling.

– På Aalborg Universitet er det naturligt både for studerende og for forskere at samarbejde med partnere uden for universitetet om at løse konkrete problemstillinger. Det giver os en særlig position, som vi gerne sætte i spil i forhold til at udvikle klimatiltag og grønne teknologier, siger Per Michael Johansen.