Vores Energiminister Dan Jørgensen har udsendt 124 sider beskrivelse af energistatus pt., kaldet klimaprogram 2020.

Klimaprogrammet viser, at Danmark er godt på vej til at nå målet om 70 pct.
drivhusgasreduktion i 2030.
I alt er der det seneste år truffet beslutninger, der reducerer udledningerne i 2030 med 5 mio. tons. Det svarer til ca. en fjerdel del af det, der skal nås inden 2030. Hertil kommer regeringens vejtransportudspil, der reducerer udledningerne med 1 mio. ton CO2 samt yderligere udspil på landbruget og en grøn skattereform.