Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens har netop offentlig gjort en ny analyse, ”Virksomhedernes kendskab til konkurrencereglerne”.

Analysen viser, at godt en tredjedel af de danske virksomheder vurderer, at andre i deres branche overtræder konkurrencereglerne ved at deltage i karteller. Det er omtrent på samme niveau som blandt virksomheder i Norge og Storbritannien.

Størstedelen af de danske virksomheder kender konkurrencelovens forbud mod karteller og prisaftaler, viser undersøgelsen også.

På baggrund af den nye analyser udtaler Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz,:

”Gevinsterne for samfundet er store, når virksomheder overholder konkurrenceloven. Omvendt er skaderne væsentlige, når konkurrenceloven overtrædes. For eksempel viser studier, at det typisk koster 10-50 procent i overpris, når du køber en ydelse gennem et kartel.”

”Analysen viser, at udgangspunktet for langt de fleste danske virksomheder er et ønske om at overholde loven, fordi det er det moralsk rigtige at gøre. Dem skal vi oplyse og vejlede. Og så skal vi naturligvis gribe seriøst ind over for dem, der indgår ulovlige aftaler eller misbruger deres stilling til skade for konkurrencen og de danske forbrugere. Karteller er skadelige og skal stoppes.”

En femtedel af de danske virksomheder angiver, at de har oplevet, at konkurrenter har overtrådt konkurrenceloven de seneste fem år. I de fleste tilfælde har virksomhederne oplevet aftalte priser.

Samlet set er det to ud af tre virksomheder, der kender hovedparten af konkurrencelovens forbud. 84 procent kender forbuddet mod prisaftaler, mens en andel på 59 procent kender forbuddet mod at koordinere tilbud. Kendskabet til konkurrenceloven er markant højere blandt store virksomheder end blandt de små.

Risikoen for et negativt omdømme afholder mange virksomheder fra at overtræde konkurrenceloven. Lovens sanktioner med bøder og fængselsstraf fremhæves som næsten lige så vigtige grunde til ikke at bryde loven.

Analysen bygger på telefoninterviews med 1.195 danske virksomheder. Desuden er der gennemført en dybere kvalitativ undersøgelse blandt 14 virksomheder i henholdsvis bygge- og it-branchen.

Analysen kan læses i fuld længde på www.kfst.dk