Grundfos har aflagt halvårsregnskab.

Fremgang i omsætning og pænt overskud.

De finansielle nøgletal er:

  • Organisk salgsvækst i lokale valutaer på 1,9 procent (2,8 procent i DKK)
  • Nettoomsætning på 13,2 mia. DKK
  • Indtjening før renter og skat (EBIT) på 1,177 mio. DKK (stigning på 22,1 procent versus 2018)

 

Grundfos melder om fortsat godt momentum og salgsvækst på de fleste markeder med Vesteuropa, Kina og virksomhedens globale serviceforretning som de primære bidragsydere.

Mads Nipper, koncernchef i Grundfos, siger: ”Vi er tilfredse med vores finansielle resultater for første halvdel af 2019. Omsætningen er steget på vores kernemarkeder, og kombineret med disciplineret omkostningsfokus leverer vi det største salg og EBIT nogensinde for første halvdel af et år”.

Nipper fortsætter: ”Vores teams har leveret fantastisk arbejde på et mere og mere udfordrende marked. Jeg er stolt af det engagement, vi har rundt om i verden og vores bidrag til at løse de globale vand- og klimaproblemer samtidig med, at vi driver en profitabel virksomhed.”

Et tiltagende usikkert globalt marked med flere handelshindringer, påvirker forventningerne til anden halvdel af året og det samlede årsresultat. Grundfos forventer derfor lav encifret vækst for hele året.

 

Bæredygtighedsresultat

Grundfos’ formål om at skabe løsninger på verdens vand- og klimaudfordringer er kernen i alle aktiviteter, og fremgangen fortsætter i første halvdel af 2019.

I løbet af årets første seks måneder har Grundfos reduceret energiforbruget med 11 procent og vandforbrug i produktionen med 10 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Endnu vigtigere er det, at virksomheden fortsat bidrager til betydelige energibesparelser for vores kunder og leverer rent drikkevand til mennesker i nød.

Mads Nipper siger: “Jeg er meget stolt af, at vi fortsætter vores momentum og positive påvirkning af globale vand- og klimaudfordringer. Fremgangen giver os endnu mere tro på rejsen mod vores ambitioner for 2025 og 2030. Vores ambitioner om bæredygtighed udgør fundamentet for vores netop lancerede 2025-strategi.”

“Grundfos’ 2025-strategi er baseret på vores positive bidrag til FN’s bæredygtighedsmål 6 og 13.

Vi vil halvere vores egen CO2-udledning frem mod 2025. I 2030 ønsker vi at være klimapositive. Vi vil halvere vores eget vandforbrug frem mod 2025.

I 2030 vil vi have bidraget til at skaffe sikkert forvaltet drikkevand til 300 millioner mennesker i nød.

Og ved hjælp af vandeffektivitet og vandbehandling vil vi have reduceret forbruget af vand med 50 milliarder m3.”

Ambtiøse mål. Flot og visionært.