Augustenborg Slot bliver i starten af året koblet på fjernvarmenettet. Det betyder Bygningsstyrelens måske største CO2-besparelse på en enkelt ejendom på godt 130 ton årligt og en energibesparelse på 10-15 procent.

Gravemaskinerne er i fuld gang ved det gamle Augustenborg Slot i Sønderborg. Til marts bliver slottet tilkoblet fjernvarmenettet, og det betyder en markant CO2-besparelse på omkring 133 ton (2019-tal), svarende til ca. 60 typiske 70ér-parcelhuses årlige forbrug.

Det 9.500 kvadratmeter store slot består af en række bygninger, som i dag får varme fra en fælles gasforsynet varmecentral med et forbrug på omkring 1.500 MWh årligt. Med tilkoblingen til fjernvarme får bygningerne hvert sit varmestik og afregningssmåler, hvilket gør det nemmere at styre og regulere forbruget efter behovet i bygningen.

Sammen med CO2-besparelsen betyder omlægningen til fjernevarme også en energibesparelse på 10-15 procent. Ud over selve fjernvarmen kommer besparelsen fra, at man udskifter de nuværende varmerør med højisolerede rør og dermed mindsker varmetabet.

Bygningsstyrelsen er initiativtager til omlægningen af slottets varmeforsyning, og arbejdet sker i tæt samarbejde med Augustenborg Fjernvarme og Freja Ejendomme, der også har en række bygninger i området, der samtidig konverteres fra gas til fjernvarme.

– Vi har i Bygningsstyrelsen et klart mål om at reducere klimabelastningen og synliggøre energiforbruget fra statens arbejdspladser, og her er omlægning til fjernvarme et vigtigt greb, siger vicedirektør i Bygningsstyrelsen Signe Primdal Lyndrup.

I forlængelse af regeringens klimaaftale trådte ‘Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner’ i kraft den 1. januar med nyt krav om, at alle ministerier skal udarbejde planer for energieffektivisering.

– Cirkulæret omhandler blandt andet udfasning af olie- og gasfyr i statslige institutioner, og Bygningsstyrelsen har med omlægningen på Augustenborg Slot taget et stort og vigtigt første skridt i den proces, siger Signe Primdal Lyndrup.

Bygningsstyrelsen ejer det fredede Augustenborg Slot, der i 2019 blev ombygget til kontorer for ca. 400 medarbejdere i Landbrugsstyrelsen