I coronakrisens skygge er regeringen på vej med en økonomisk sommerpakke. TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer til, at den bliver grøn, og peger på 14 konkrete initiativer, der for alvor kan være med til at sætte gang i den grønne omstilling.

Skrot oliefyrene, udfas naturgas, stil krav om intelligent styring af energiforbruget, og indfør en mærkningsordning for totaløkonomi.

Det er blot nogle af 14 anbefalinger, som blandt andre TEKNIQ Arbejdsgiverne peger på i forbindelse med regeringens klimapartnerskab for bygge og anlæg. Samtidig er der tale om nogen af de billigste og mest effektive veje til CO2-reduktioner – og de kan alle sættes i gang øjeblikkeligt.

“Det er bare om at komme i gang. Bygninger står for omkring 40 procent af landets energiforbrug og er et af de områder, hvor man kan opnå de største CO2-gevinster til den laveste pris,” siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der har fungeret som sekretariat for en af arbejdsgrupperne i klimapartnerskabet.

”Den grønne omstilling er en bunden opgave. Men det er genopretningen af Danmark efter coronakrisen også. Det er derfor sund fornuft at sætte initiativer i gang, som slår to fluer med et smæk ved både at nedbringe CO2-udledningen og skabe flere job med investeringer i de grønne initiativer”, siger Troels Blicher Danielsen.

Forslagene kan gennemføres med både gulerod og pisk, og de koster derfor ikke særlig meget. Der bør eksempelvis indføres et krav om, at alle 80.000 oliefyr i Danmark skrottes senest i 2025. Samtidig skal der sættes turbo på overgangen fra oliefyr og naturgas ved at udvide BoligJobordningen til også at omfatte materialer som for eksempel varmepumper. Initiativer, der er nødvendige, hvis det skal være realistisk at nå regeringens egne grønne målsætninger.

”Det er positivt, at regeringen i sit udspil til klimahandlingsplanen vil sætte fart på udfasningen af olie og naturgas. Men der skal skrues yderligere op for tempoet og sættes ind på langt flere fronter på boligområdet, hvis vi skal nå i mål,” siger Troels Blicher Danielsen.

Derudover bør der ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne stilles krav om intelligent styring, når boligerne skal renoveres eller der bygges nyt. Det kan for eksempel være ved hjælp af automatisk styring af lys, varme og ventilation. En rapport fra EA Energianalyse viser da også, at man alene ved intelligent varmestyring kan spare otte procent af forbruget i enfamiliehuse og etageboliger, mens besparelsen er på hele 14 procent i butikker.

”Alligevel ser vi alt for ofte, at de intelligente installationer nedprioriteres, når der skal energirenoveres. Bygningernes drift er sjældent top-of-mind hos hverken bygningsejere eller lejere. Det betyder, at bygningsautomattik enten nedprioriteres eller måske endda skæres helt væk i løbet af byggeprocessen for at nedbringe prisen på kort sigt. Men på den lange bane er det en dårlig strategi,” siger Troels Blicher Danielsen.

Derfor mener han, der også skal være fokus på totaløkonomi. Det vil sige, at der ikke kun er tænkt på anlægsprisen, men også drift og økonomi på lang sigt og dermed også på klimaet.

”Hvis du skal købe en vaskemaskine til hjemmet, kigger du jo nok ikke kun på prissedlen i butikken. I stedet vil du sikkert også studere energiforbruget nærmere for at få en fornemmelse af dit el- og vandforbrug i løbet af de år, du forventer at have maskinen. Det giver altså ingen mening kun at fokusere stift på her-og-nu-prisen,” siger Troels Blicher Danielsen.

Tilsammen vil de 14 anbefalinger fra arbejdsgruppen reducere CO2-udledningen med op til 2,5 mio. tons CO2 årligt.

”Anbefalingerne skal være implementeret i 2030, men vi kan gå i gang allerede i morgen og dermed bidrage markant til at nå regeringens ambitiøse mål om en reduktion i CO2-udledningen på 70 procent. Det er med andre ord tid til at omsætte de mange anbefalinger til konkret handling,” siger Troels Blicher Danielsen.