Der er flere penge på vej til landets erhvervsskoler. Det er hovedkonklusionen efter dagens præsentation af regeringens EUD-aftale, som blandt andet viderefører midlerne i kvalitetspuljen for 2019 (et beløb på 168 mio. kr.) – hvilket kommer i kølvandet på fjernelsen af det tyngende omprioriteringsbidrag.

”Det er meget glædeligt, at man fra politisk hold har kunnet blive enige om at bakke op om de gode intentioner om at styrke erhvervsuddannelserne med et tiltrængt, økonomisk løft. Det betyder, at landets erhvervsskoler får bedre muligheder for at tilbyde uddannelser med den nødvendige tekniske og undervisningsmæssige kvalitet,” siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ Installationsbranchen, der repræsenterer de danske el- og vvs-installationsvirksomheder.

”Vi noterer også, at man i aftalen fokuserer på en styrkelse af kompetencerne hos underviserne på erhvervsuddannelserne – både teknisk og pædagogisk. Også det vil være med til at sikre tidssvarende uddannelser og en strøm af lærlinge, der kan bidrage til at løfte deres respektive brancher med den nyeste teknologiske viden og indsigt,” siger Tina Voldby.

Hun hæfter sig ligeledes ved, at der i dagens EUD-aftale er en række initiativer, som skal få flere unge (og deres forældre) til at rette blikket mod erhvervsskolerne, når det er tid til at vælge uddannelse. Der skal i folkeskolen undervises i praksisfaglige fag, og de unge skal bestå disse fag på linje med de boglige fag, erhvervsskolelærerne kan undervises i folkeskolen, og så skal de unge også vurderes uddannelsesparate til erhvervsuddannelserne – og ikke som nu kun til gymnasiet.

I det hele taget forpligtes både folkeskolen og kommunen i langt højere grad til at øge overgangen fra folkeskolen til erhvervsuddannelserne – ved en lav overgang forpligtes kommunerne til at udarbejde handlingsplaner.

”Det er en god dag for erhvervsuddannelserne og for virksomhederne, og der er grund til juble, hvis det lykkes at realisere de mange gode initiativer i aftalen,” siger Tina Voldby.

En enkelt tidsel resterer dog ifølge TEKNIQ stadig i EUD-aftalen.

”Det er et skridt i den forkerte retning, at der åbnes mulighed for, at eksempelvis enkeltvirksomheder, -skoler eller -organisationer kan udarbejde forslag til nye erhvervsuddannelser. I stedet burde man, som det er tilfældet i dag, lade denne opgave ligge hos arbejdsmarkedets parter, der efter vores mening er bedst til objektivt at vurdere behovet for kompetencer og uddannelser, som kan anvendes bredt på arbejdsmarkedet,” siger Tina Voldby.

”Ikke desto mindre vil dagens aftale som helhed være et kærkomment og markant løft for erhvervsuddannelserne. Det politiske og økonomiske fundament er i hvert fald på plads. Nu er det op til skolerne at udnytte mulighederne,” siger Tina Voldby.