Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter 31 nye energiteknologiske projekter med 182 mio. kr.

EUDPs bestyrelse har i årets 1. uddelingsrunde bl.a. valgt at støtte udviklingen af nyt testudstyr til elbilsbatterier, der bl.a. kan fremme markedet for brugte elbiler, og et projekt der udvikler digitale tvillinger til optimering af væksthusindustrien ved brug af industri 4.0-teknologi. Herudover er der også givet støtte til et projekt der skal demonstrere en bæredygtig produktion af metanol fra biogas, til anvendelse i bl.a. kemi- og transportsektoren.

”EUDPs bestyrelse er glad for igen at kunne give tilsagn til så mange perspektivrige energiprojekter, hvor vigtige områder som grøn omstilling i transportsektoren, lagring af vedvarende energi samt digitalisering i energisektoren og energieffektivisering er blevet støttet. EUDP skal understøtte de energipolitiske målsætninger om en grøn omstilling og fremme erhvervsmæssige styrkepositioner i energisektoren. Danske virksomheder er afgørende for at kunne lykkes med dét, og EUDPs bestyrelse opfordrer til ansøgninger fra flere og større virksomhedsdrevne udviklings- og demonstrationsprojekter, der har et klart kommercialiseringspotentiale og potentiale til at accelerere den grønne omstilling. Erfaringerne viser, at EUDP-støttede projekter øger omsætningen hos virksomhederne. Næste frist for ansøgninger er den 6. september 2019, hvor der er mere end 250 mio. kr. til rådighed.”, siger bestyrelsesformand for EUDP, Thea Larsen.

Fakta om EUDP

EUDP-projekter skal bidrage til at fremme en virksomhedsdrevet grøn omstilling, øge den danske forsyningssikkerhed, samt sikre en mere effektiv, rentabel og klimavenlig energiforsyning. EUDP-programmet er teknologneutralt, og yder bl.a. støtte til projekter inden for både energieffektivisering, lagring, digitalisering, sol, bio, vind og systemintegration, der skal bidrage til at fastholde danske styrkepositioner på energiteknologiområdet. Herudover skal projekterne kunne bidrage til at skabe øget dansk vækst og beskæftigelse samt eksport.

Den 1. marts 2019 modtog EUDP 87 projektansøgninger med et samlet ansøgt støttebeløb på godt 592 mio. kr., hvoraf bestyrelsen har prioriteret i alt 31 perspektivrige projekter.

De støttede projekter udgøres af hhv.: 23 EUDP-projekter, 7 IEA projekter og 1 projekt under Nordsøpuljen.

Fordeling af tilsagn på teknologiområde:

Biomasse 10 mio. kr 2 projekter
Brint og brændselsceller 46 mio. kr 2 projekter
Bølgekraft 7 mio. kr 2 projekter
Energieffektivitet 49 mio. kr 8 projekter
Systemintegration 27 mio. kr 4 projekter
Solenergi 8 mio. kr 1 projekt
Vind 16 mio. kr 3 projekter
Særpuljer 5 mio. kr 1 projekt
Øvrige 14 mio. kr 8 projekter

Se overblik over de støttede projekter og læs mere om EUDP-programmet på EUDP’s h