Innovationsfonden ser ud til at få tildelt et historisk højt bevillingsbudget på knap 1,9 mia. kr til næste år.

Sådan ser det ud efter aftalen om fordelingen af forskningsreserven for næste år, hvor et enigt Folketing har givet Innovationsfonden en endnu større rolle i den grønne omstilling og kampen mod klimaforandringerne.

Partierne er blevet enige om at tildele Innovationsfonden i alt 766 mio. kr. fra den samlede forskningsreserve på lige knap 2 mia. kr. Penge, der primært skal investeres i grøn forskning og innovation.

Samtidig skal fonden udmønte strategiske forskningsmidler inden for bedre sundhed – herunder klinisk forskning –  samt nye teknologiske muligheder som blandt andet kunstig intelligens.

Sammenlagt med grundbevillingen til fonden vil der således være tale om 1.884 mio. kr, som Innovationsfonden skal udmønte til næste år, hvis finansloven for 2020 vedtages.

Mange gode klimaprojekter at bygge videre på

Og det er Innovationsfonden klar til, siger konstituerede direktør, Tore Duvold:

– Politikerne har med aftalen givet os – i samarbejde med andre aktører i forsknings- og innovationssystemet – en meget stor opgave og et stort ansvar for at accelerere den grønne omstilling og investere i de teknologier og løsninger, der skal gøre det muligt at nå det politiske mål om at reducere vores Co2-udledning med 70 procent om 10 år. Det er vi ydmyge over for, men vi er helt sikkert klar til at løfte opgaven og skabe de bedst mulige rammer og betingelser for endnu mere grøn forskning og endnu flere ambitiøse klimaprojekter, siger Tore Duvold og fortsætter:

– Det er et område, vi har arbejdet intenst med i lang tid, og som vi nu skal sætte endnu mere turbo på. Vi har i dag ca. 2,8 mia. kr. i aktive grønne investeringer i universiteternes forskningsmiljøer og i danske virksomheder. Her forskes i alt fra energilagring over klimaomstilling af landbruget til grønnere transport. Der er rigtig meget godt ude i miljøerne og blandt virksomheder at bygge videre på, og det ser vi frem til at tage fat på, siger Tore Duvold.

Har nedsat ambitiøst klimapanel

Innovationsfonden har sideløbende med fokusset på grønne investeringer nedsat et ambitiøst klimapanel bestående af førende klimaforskere og topchefer fra dansk erhvervsliv.

– Klimapanelet har gjort det klart, at Danmark har nogle væsentligste styrkepositioner, som vi bør udnytte og satse endnu mere på, og på den måde gøre Danmark til en afgørende spiller i den globale klimakamp. Men vi ved også, at mange af de løsninger og teknologier, der skal løse klimaudfordringerne er nogle, vi ikke kender i dag. Og der kan Innovationsfondens grønne investeringer blive helt afgørende, siger Tore Duvold.