Mere end 50.000 mennesker i Danmark har svært begrænsede toiletforhold, når de forlader deres hjem. De standardiserede handicaptoiletter har alt for mange begrænsninger for dem, der lever med nedsat funktionsevne. I samarbejde med flere ledende danske handicaporganisationer har Pressalit en ambition om at øge antallet af offentlige toiletfaciliteter, der imødekommer mennesker med omfattende handicap.

For mennesker med en funktionsnedsættelse er tilgængelighed en afgørende forudsætning for at kunne deltage i samfundslivet og leve et selvstændigt, socialt og lige liv med et handicap. Faktum er, at mange mennesker må vælge aktiviteter fra i hverdagen. Ikke af lyst, men af nød – og begrænsning. Begrænsninger, der øger social isolation og dermed er med til at forringe livskvaliteten for disse mennesker.

– Cirka 270.000 danskere lever med et handicap, og af dem har omkring 50.000 et så omfattende handicap, at det kræver særlige forhold – det gælder i særdeleshed, når det handler om toiletbesøg. Tilgængelighed er en altafgørende forudsætning for at kunne deltage i samfundslivet og leve et selvstændigt, socialt og lige liv med et handicap, udtaler formand for Muskelsvindfonden, Simon Toftgaard Jespersen.

Standardiserede handicaptoiletter er for begrænsede

De gængse handicaptoiletter er ofte for snævre til at benytte med kørestol og hjælper og mangler desuden essentielle faciliteter som fx loftlift og skifteleje. Antoniett Vebel Pharao er 34 år, lever med muskelsvind og sidder i kørestol. Hun oplever store udfordringer med offentlige toiletforhold, når hun forlader hjemmet i Aarhus:

– Jeg oplever, at offentlige handicaptoiletter næsten altid er for små og på den måde ikke tilpasset de forskellige handicap, der findes. Jeg er desværre blevet vant til at holde mig i op til 10 timer og begrænse mit væskeindtag i løbet af en dag. Ud over det åbenlyse ubehag har det også resulteret i flere blærebetændelser og en enkelt operation for nyresten. Jeg synes, det er uværdigt.

Også hos Dansk Handicapforbund genkender de Antoniett Vebel Pharaos oplevelse af offentlige handicaptoiletter i Danmark:

– Jeg tror ikke, der er mange politikere og embedsfolk, som er bekendte med, at der er behov for et supplement til et almindeligt handicaptoilet, så jeg og mange andre med fysisk handicap kan deltage i frit og ligeværdigt i det sociale liv uden at skulle udsætte vores hjælpere, familie eller andre pårørende for dårlige arbejdsvilkår og os selv for ydmygende behandling, siger landsformand for Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen.

Danmark er langt bagud

Sammenlignet med Tyskland og England er Danmark langt bagud, når det kommer til tilgængelige toiletfaciliteter i offentligheden. Konceptet og organisationen ’Changing Places’ blev introduceret i England tilbage i 2006 og landet har nu tæt på 2.000 toiletter med baderum og skiftefaciliteter, der er langt mere tilgængelige end de standardiserede handicaptoiletter. I England indgår det tilmed som krav i bygningsreglementet, at der skal være et ’Changing Place’ i alle nye, offentlige bygninger.

Også i Tyskland, hvor det tilsvarende koncept, ”Toiletten für Alle” indtil videre tilbyder 150 tilgængelige faciliteter, betyder det langt bedre forhold for personer med særlige behov. Også her er tilgængelighed på dagsordenen i det offentlige rum.

Ry-virksomheden, Pressalit, har specialiseret sig i at designe og udvikle løsninger til mennesker, der har behov for hjælpemidler i hverdagen. De har udviklet konceptet Pressalit Spaces, der ligesom Changing Places er et stort, tilgængeligt toilet udstyret med alle de justerbare hjælpemidler, som borgere med særlige behov har brug for. Pressalit er den eneste leverandør i Danmark, som tilbyder denne type tilgængelige toiletfaciliteter til offentligheden.

Siden Pressalits koncept for tilgængelige toiletfaciliteter blev lanceret i 2022, er der åbnet fire Pressalit Spaces-toiletter i offentligheden i Danmark. Det er langt fra nok til at dække behovet. Projektsalgschef hos Pressalit, Claus Lund Albertsen udtaler:

– Hos Pressalit arbejder vi ud fra en vision om at skabe plads til at være den, du er. Det gælder naturligvis også, når du er væk fra hjemmet. Vi skal sikre, at der er tilgængelige muligheder til dem, der har brug for det. For os er det afgørende, at alle har mulighed for at leve sit liv bedst muligt, og det vil vi gerne bruge den internationale World Toilet Day til at sætte fokus på.