Det er et kæmpe grønt fremskridt, at der er i finansloven, bliver givet håndslag på 2 GW mere havvind. Det er positivt, at vi får fart på, for der er brug for meget mere vedvarende energi i de kommende år. Det gælder ikke mindst, når vi inden længe skal i gang med at omdanne grøn strøm til bæredygtige brændstoffer, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i Dansk Industri.

“På det seneste har vi oplevet meget høje energipriser. Det skyldes blandt andet, at vi ikke producerer tilstrækkeligt med vedvarende energi. Med denne aftale øger vi forsyningssikkerheden, og det vil på sigt beskytte os mod de store udsving i energipriserne”, siger Emil Fannikke Kiær

 – Der bliver nu sat handling bag ambitionerne. Hvis vi skal gennemføre en grøn omstilling af industrien og transportsektoren, kræver det, at vi producerer mindst dobbelt så meget grøn strøm som i dag. Vi er stødt på små og store udfordringer i forbindelse med planlægningen og sagsbehandlingen af vindmølleparker. Nu bliver der sat mere skub i processen, og det er godt, for det tager mange år at etablere en vindmøllepark, uanset om den er til havs eller kystnær. Det er helt afgørende, at tempoet og smidigheden bliver sat betydeligt op, siger Emil Fannikke Kiær.

– Energiøerne er de største og mest visionære anlægsprojekter nogensinde. Nu skal Energistyrelsen undersøge, om vi kan komme i gang med at etablere den størst mulige energiø i Nordsøen, så den kan sættes i drift tre år tidligere end oprindeligt –  nemlig i 2030. Det vil gøre Nordsøen til et kraftværk for grøn energi og cementere Danmarks førerposition inden for havvind. Det er helt afgørende, at beslutningen om at etablere den store energiø bliver truffet nu, så vi får nok vedvarende energi til den grønne omstilling, siger Emil Fannikke Kiær.