AO Johansen har offentliggjort et flot halvårs regnskab.

2 mia. på 6 måneder.

Hovedpunkter for 2. kvartal og 1. halvår 2020
• Omsætningen i 2. kvartal 2020 blev på 1.002,3 mio. kr., hvilket er 153,8 mio. kr. eller 18 % højere
end i 2. kvartal 2019. I 2. kvartal 2020 var der samme antal arbejdsdage sammenlignet med sidste år.
I 1. halvår 2020 blev omsætningen på 1.972,6 mio. kr., hvilket er 254,5 mio. kr. eller 15 % højere
end i samme periode sidste år. I 1. halvår 2020 var der en arbejdsdag mere end sidste år.
• Resultat af primær drift (EBIT) blev i 2. kvartal 2020 54,3 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på
5,4 %, mod hhv. 41,3 mio. kr. og 4,9 % i 2. kvartal 2019.
I 1. halvår 2020 blev resultat af primær drift (EBIT) 106,1 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på
5,4 %, mod hhv. 83,6 mio. kr. og 4,9 % i 1. halvår 2019. Indtjeningsforøgelsen er et resultat af det
øgede salg, mens den øgede overskudsgrad er opnået via øget effektivisering. Bruttomarginen er i 1.
halvår faldet 1,3 procentpoint
• Resultat før skat i 2. kvartal 2020 på 54,5 mio. kr. er 14,7 mio. kr. højere end i 2. kvartal sidste år.
I 1. halvår 2020 blev resultat før skat på 104,1 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. højere end sidste år.
• Koncernens samlede aktiver pr. 30. juni 2020 udgjorde 2.292,7 mio. kr., hvilket er 38,5 mio. kr. højere
end pr. 30. juni 2019. Stigningen kan primært henføres til øgede debitorer som følge af salgsvæksten,
mens anlægsaktiver er reduceret grundet ordinære afskrivninger.
• Koncernens egenkapital pr. 30. juni 2020 på 934,7 mio. kr., svarende til en soliditet på 40,8 %, er 133,0
mio. kr. højere end i samme periode sidste år.