Vandmangel er en af ​​vores tids største udfordringer, og problemet vil vokse eksponentielt i de kommende årtier. I dag har 2,1 milliarder mennesker ikke sikkert vand i deres hjem, og i 2025 forventes det, at 1,8 milliarder mennesker vil leve med absolut vandmangel. Alene i Europa vil 60% af alle byer med mere end 100.000 borgere have problemer inden 2030, hvis de fortsætter med deres nuværende vandforvaltning.

Sådan siger Michael Ramlau-Hansen fra AVK om fremtidens globale udfordring indenfor vand.

Og han fortsætter:

“Globalt er vandinfrastrukturen undervurderet, underfinansieret og dårligt vedligeholdt. Men for at øge fokus på vands betydning i forhold til alle de andre store udfordringer, verden står over for, har vi i AVK valgt at producere et hæfte med fakta om vand. Denne pjece fokuserer på vands betydning for klima, energi, sundhed, fødevareproduktion og samfundsudvikling for at nævne nogle få af emnerne. Efter vores mening er der ikke tildelt tilstrækkelige ressourcer til dette emne globalt, og derfor er vores mål at gøre ledere og beslutningstagere bevidste om, at det globale vandspørgsmål ikke kun drejer sig om at få rent drikkevand, men ligeledes vedrører sundhed, menneskers velvære -væsen og samfundsudvikling.”

“Rent vand fungerer som en katalysator for økonomisk vækst. Hvis der investeres 1 USD i vandinfrastrukturen, vil det private BNP -output stige til mere end USD 6. Med dette i tankerne håber vi at kunne igangsætte projekter inden for vandinfrastruktur og for at understøtte dette, har vi spurgt ledende mennesker inden for vandsektor for at levere tilbud på materialet.”

Jeg har sagt det før, men jeg vil sige det igen: Covid-19 har klart vist, at digitalisering er svaret på en mere smidig måde at drive forretning på, samtidig med at den giver langt større mobilitet ved drift af en vandforsyning. Hvordan? AVK Smart Water kan give dig det svar, du leder efter, ved at bistå med overvågning og rapportering af lækager. En ting er at opdage lækager i fordelingsnettet, en anden ting er at reparere et rør og lukke lækagen. En væsentlig faktor i forsøget på at minimere vandtab er “reparationshastighed”, som lægger pres på forsyningskæden for at levere reparationssæt.