I tæt samarbejde med forsyningsselskabet Kredsløb er Innargi ved at udvikle et geotermianlæg, der i 2030 skal levere 20 % af fjernvarmen til aarhusianerne. Ambitionen er, at det samlede anlæg kommer til at bestå af 17 brønde og 7 anlæg med varmevekslere og varmepumper, der skal høste varmen fra det geotermiske vand og overføre den til fjernvarmenettet.

  • Det geotermiske varmeanlæg i Aarhus bliver EU’s største
  • Geotermi forventes at kunne dække 20% af fjernvarmebehovet i Aarhus
  • I Aarhus forventes geotermi at reducere de årlige CO2-udledninger med ca. 165.000 tons CO2 (reduktion i biogen straksudledning og reduktion som følge af alternativ anvendelse af biomasse)

Men først skal der gennemføres en testfase. Den første brønd er nu boret, der er pumpet vand til overfladen, og boreriggen er ved at blive flyttet til Skejbyvej i Aarhus. Testfasen slutter i 2025.

Innargi har pumpet cirka 1.500 m3 geotermisk vand op fra brønden på havnen i Aarhus. Vandets temperatur ved overfladen målte 75 grader.

Projektdirektør i Innargi Lars Heineke siger: ”Vi er meget tilfredse med boreprocessen på havnen og med temperaturen i reservoiret, men kunne godt ønske os en højere vandproduktion (flowrate). Det er for tidligt at konkludere noget, for brønden på havnen er kun den første af de brønde, som testfasen indebærer. Vi fortsætter i Skejby, hvor vi også planlægger at bygge et anlæg med varmevekslere og varmepumper og levere varme til Kredsløb, som den sidste del af et succesfuldt testforløb. Først der kan vi sige mere om, hvordan det endelige design kommer til at se ud.”