Firmaet J.E Juncker A/S har aflagt årsregnskab for 2018. Regnskabet viser et overskud efter skat på kr. 291.403.

Umiddelbart ser det pænt ud, men der en note i det offentliggjorte regnskab, som revisoren i sin påtegning henviser til.

Denne note giver bekymring.

Det er regnskabets note 1, der beskriver usikkerhed om fortsat drift.

I noten omtales, “at selskabets fortsatte drift er afhængig af forlængelse af de nuværende kreditfaciliteter”. Disse er ifølge regnskabet afhængig af forhandlinger som er baseret på ledelsens budget for 2019, som er særligt afhængig af indgåelsen af enkelte store kontrakter.

Regskabet skriver, at”forhandlingerne er på nuværende tidspunkt i sin afgørende fase, og det er ledelsens vurdering, at aftalerne bliver indgået i løbet af få uger”.

Med dette regnskab er egenkapitalen steget med overskuddet til 489.000. Gældsforpligtelserne i løbet af året er steget med 1,7 mio. kr. til 6,5 mio. kr.

Når der ses under aktiver, er der en stigning i tilgodehavender hos kunder og hos tilknyttede virksomheder på 2,0 mio.

Cirka 1 mio. kroner til kunder og ca. 1 mio. kr. til tilknyttede virksomheder.

Dagens VVS holder fingeren på pulsen med regnskabs gennemgang blandt branchens spillere.

I denne gennemgang af det offentlige J.E.Juncker regnskab ønsker Dagens VVS “good luck” med forhandlingerne.