Forskere fra Aarhus Universitet har i tæt samarbede med en række danske virksomheder blandt andet Haldor Topsøe og Xergi udviklet en ny utrolig spændende  teknologi.

Den nye teknologi gør det muligt at producere en både bæredygtig og potent form for gas, der samtidig er økonomisk rentabel.

De bruger kuldioxid, vand og el i to separate kemiske processer, som i sidste ende giver energi på gasform.

”Det her er en virkelig lovende teknologi, der ikke bare er CO2-neutral.  I fremstillingsprocessen forbruger vi CO2 og på den måde reducerer vi vores udledning og dermed klimabelastningen,” siger Christian Dannesboe, ph.d.-studerende ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.

”Vi har i forvejen en fantastisk infrastruktur for gas i Danmark, og nu har vi mulighed for at mindske forurening og gemme strøm fra vindmøller i en stabil energibærer på samme tid. I princippet kan vi gøre Danmark til et stort batteri, og det er en skala, der virkelig kan rykke noget, når man taler lagring af energi,” siger Christian Dannesboe.

Teknologien er demonstreret på universitetets fuldskala pilotanlæg ved AU-Foulum og kan allerede om få år rulles ud i hele Danmark. Det kræver dog, at alle eksisterende biogasanlæg bliver forsynet med et opgraderingsanlæg, understreger Christian Dannesboe.

”Vi har teknologien klar, og den er effektiv i stor skala. Hvis vi valgte at etablere opgraderingsanlæg til højtemperatur-elektrolyse og katalyse på alle vores anlæg i Danmark, ville vi med det samme kunne dække 10 procent af vores samlede energiforbrug med bæredygtig gas,” siger han.

Renere luft som sidegevinst
Ifølge forskernes beregninger kan man med den nye metode til naturgasproduktion reducere hver eneste danskers udledning af kuldioxid med cirka et ton hvert eneste år.

Og potentialet for at mindske vores samlede miljøbelastning rækker endnu videre, for i princippet kan vi rense forurenet byluft for kuldioxid og bruge denne direkte i samme kemiske produktion af gas.

”Vi skal vænne os til at se kuldioxid som en værdifuld resurse, som vi slet ikke har råd til at lukke ud i atmosfæren. På lang sigt kan vi forbedre vores luftrensningsteknologier, indfange storbyernes forurening og bruge den til fremstilling af ren metangas,” siger han.

Forskerne arbejder stadig på at mindske varmetabet på deres anlæg, men budskabet er klart:

”Det her er en ekstremt lovende teknologi. Prismæssigt kommer vi ikke til at konkurrere med bare at tage naturgas op af jorden. Det koster noget el og lidt vand, men vi får en kæmpe gevinst på CO2-balancen,” siger Christian Dannesboe.

Projektet hedder El-opgraderet biogas 2 og er støttet af Det energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram under Energistyrelsen.

Forskerne fra Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet har gennemført verdens mest omfattende pilotforsøg med højtemperatur-elektrolyse (50 kW). Den elektriske effektivitet ved elektrolysen ligger på mellem 96-100 procent, og dette muliggør en samlet virkningsgrad for hele anlægget meget tæt på 80 procent. Det skyldes, at det er lykkedes for dem at skabe synergi mellem metaniseringsprocessen og brintfremstillingen.

Pilotanlægget har været i drift siden slutningen af 2016 og kan producere 10 kubikmeter metangas i timen.