Danmarks Radios forbrugerprogram Kontant har igen påvist, at den eksisterende Energispareordning bliver udsat for misbrug. Ordningen, der er finansieret af forbrugerne, udløber i 2020. Den har til formål at skabe energibesparelser i energiforbruget, så CO2-udledningen nedbringes.

Tekniq Installationsbranchen har i flere år advaret mod den måde, som den nuværende ordning er skruet sammen på.

”Vi har længe sagt, at den nuværende ordning har udspillet sin rolle. Den er for dyr, bureaukratisk, skævvridende og for nem at misbruge. Det er rigtig kedeligt, at vi igen kan konstatere, at ordningen ikke fungerer, for energispareindsatsen bør ses som et meget afgørende element i den grønne omstilling,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i Tekniq.

I brancheorganisationen ærgrer man sig derfor over, at de mange eksempler på misbrug har ført til, at energieffektiviseringsindsatsen fra politisk hold er blevet nedprioriteret. Hos Tekniq vurderer man, at der er et stort behov for en ambitiøs, langsigtet energispareindsats med fokus på at reducere energiforbruget. Det gælder særligt i bygninger, der står for omkring 40 procent af det samlede danske energiforbrug.

”Energirenovering af eksisterende bygninger er en afgørende faktor i opfyldelsen af Danmarks 2030-klimamål. Men både husholdninger og virksomheder undlader ofte at gennemføre selv meget rentable energieffektiviseringer, så der er stadig et akut behov for nogle økonomiske incitamenter, når den gamle ordning nedlægges fra 2020,” siger Niels Jørgen Hansen.