Utallige undersøgelser har de senere år påvist, at indeklimaet i landets folkeskoler er så dårligt, at det påvirker både elevernes indlæringsevne og lærernes arbejdsmiljø i alarmerende grad. Alligevel kniber det i mange kommuner med at gøre noget effektivt ved problemerne.

Derfor har foreningen Realdania nu udvalgt 12 kommuner, som får økonomisk støtte til at sætte strategisk fokus på indeklimaet, når de kommunale folkeskoler skal renoveres.

Et godt og flot initiativ. Og det er på tide.

Og herligt at det bakkes op i branchen.

Simon O.Rasmussen, underdirektør i Tekniq siger:
”Alt for ofte ser vi, at kommunerne i deres forsøg på at få budgetterne til at hænge sammen i bedste fald vælger de billigste løsninger her og nu og i værste fald helt opgiver at gøre noget ved indeklimaet i folkeskolerne. Problemet er bare, at den tankegang koster dyrt på længere sigt – både for brugerne af bygningerne og ikke mindst når discountløsninger viser sig ikke at leve op til behovet.

Han fortsætter:

”Initiativet fra Realdania sætter ind på et helt centralt sted og støtter kommunerne i at tænke både strategisk og langsigtet, når det handler om, hvordan der skabes godt indeklima på folkeskolerne,” siger Simon O. Rasmussen.

Og der er god brug for at forbedre ventilationen på skolerne. For nylig viste en opgørelse fra Arbejdstilsynet, at en fjerdedel af de kontrolbesøg, tilsynet gennemførte på landets folkeskoler, resulterede i påbud om, at skolerne skulle forbedre indeklimaet.

”Samtidig kan vi se i undersøgelser fra blandt andet Teknologisk Institut, at folkeskoleelever, der opholder sig i klasselokaler med dårlig ventilation, klarer sig markant dårligere end elever, som sidder i lokaler med et godt indeklima,” siger Simon O. Rasmussen.

Han anbefaler, at kommunerne i stedet for at stirre sig blinde på her og nu-omkostningerne ved at forbedre skolernes indeklima i højere grad fokuserer på de langsigtede gevinster.

”Og det er bestemt ikke en umulig opgave. På Bornholm er man eksempelvis i gang med et større projekt, der ved at installere mekanisk ventilation i alle øens skoler sikrer børn og lærere godt indeklima og ordentlige arbejdsforhold. Her har man regnet ud, at det kun koster tre kroner per elev per dag at etablere et godt indeklima. Det må siges at være penge, der er godt givet ud,” siger Simon O. Rasmussen.

”Tilsvarende initiativer kan virkeliggøres i mange andre af landets kommuner, men det er svært at bryde den økonomiske vanetænkning. Derfor er det virkelig positivt, at Realdania med projektet nu er med til at give kommunerne et tiltrængt skub i den rigtige retning,” siger Simon O. Rasmussen.

Også Tekniq selv arbejder på at sætte fokus på indeklimaudfordringerne i de danske folkeskoler. Derfor afholder man den 6. februar, i samarbejde med VELTEK og Blik- og Rørarbejderforbundet, en indeklimahøring på Christiansborg med indlæg fra både forskere, brancherepræsentanter og politikere.