Teknologisk har netop fremlagt årsregnskabet for 2018.

1,1 mia. i omsætning og et overskud på bare 3,7 % af dette. Det lyder ikke af meget.

Men brug 7 min. gå ind på Teknologisk Instituts hjemmeside og hør og administrerende direktør Søren Stjernqvist om fortæller om visioner og nytænkning.

Det er visionært.

Teknologisk Institut har som nævnt en koncernomsætning på 1.122 mio. kr. og et overskud på 42 mio. kr. i regnskabet for 2018, hvilket er 11 mio. kr. højere end budgettet. Sammenlignet med året før er de sorte tal på bundlinjen stort set identiske med 2017, og Instituttet betegner resultatet som tilfredsstillende.

– Vores omdrejningspunkt er, at et stærkt Teknologisk Institut er med til at skabe stærke danske virksomheder og midlet er vores teknologiske serviceydelser, som skaber innovation. Set i det lys, ser vi frem til at forsætte arbejdet med at yde kompetent teknologisk service til danske virksomheder og derved samfundet som et hele, siger adm. direktør Søren Stjernqvist, Teknologisk Institut.

Teknologisk Instituts omsætning stammer henholdsvis fra kommercielle aktiviteter og forsknings- og udviklingsaktiviteter, F&U. Koncernens kommercielle omsætning udgjorde i 2018 754,3 mio. kr., hvilket er 5,9 mio. kr. lavere end året før. Moderselskabets omsætning udgjorde 604,8 mio. kr. mod 586 mio. kr. i 2017.

3D print og bedre veje
– Teknologisk Institut skaber resultater ved at gennemføre forsknings- og udviklingsaktiviteter og kommercielle aktiviteter. Samspillet er omdrejningspunktet i Instituttets forretningsmodel og derfor også omdrejningspunktet for Instituttets strategiske udvikling, siger Søren Stjernqvist.

Som et led i denne udvikling har Teknologisk Institut bl.a. investeret et tocifret millionbeløb i 3D print-teknologien, idet Instituttet i 2018 slog dørene op for Danmarks første center for industriel 3D print. Instituttet påbegyndte også etableringen af et avanceret vejsektorlaboratorium, som skal understøtte fremtidens fysiske infrastruktur; indenfor overfladebelægninger er der investeret i den nyeste teknologi, der bringer Teknologisk Institut i front indenfor at kunne udvikle funktionsoptimerede overfladebelægninger til industrien.

Teknologiske løsninger til verdensmål
I projektet ”Grøn Beton”, hvor Teknologisk Institut er projektleder, er der flere steder i Danmark blevet opført dele af broer, med ny, klimavenlig cement med et markant lavere CO2 aftryk end tidligere set. Projektet, som blev fremlagt i starten af 2019, har vakt dansk og international opsigt.

– Vi tror på, at viden og teknologisk udvikling kan bidrage til at opnå FN’s 17 verdensmål om ansvarlig og bæredygtig udvikling. Det skal gøres i tæt samarbejde med byggeriet, industrien, danske myndigheder og den danske og internationale forskning. Instituttet deltager allerede aktivt i udvikling og implementering af teknologiske løsninger, der medvirker til opfyldelse af verdensmålene, siger Søren Stjernqvist.