Har du en god idé, som kan gøre brugen af strøm i bygninger og industri effektiv? Så har du nu en ekstra mulighed for at søge ELFORSK om støtte. Du kan søge mellem 100.000 kr. og op til 500.000 kr. i støtte, men du skal opfylde reglerne for ‘de minimis’-støtte.

En ny lille særpulje på 3 mio. kr., som er rettet mod små og mellemstore virksomheder.

Ansøgningsfristen er 11. nov. 2019 og helt frem til midnat. 

Fremsend din ansøgning, inden for fristen, til DIM@danskenergi.dk  
Ansøgningen skal være i formatet *.docx eller pdf. 

Det nye er, at ansøgningsskemaet er kort, og det skal burges til at vurdere hvilke ansøgninger som er mest kvalificeret til at komme ind til en ‘pitch’ på 10 min. Der afsættes i alt 30 min. pr. udvalgt ansøgning inkl. ansøgers pitch på 10 min., dialog med evaluator og bedømmelse.

Reservér allerede dagene den 21. nov., 22. nov. og 25. nov., hvor alle ansøger-pitches afholdes i Dansk Energi på Frederiksberg. 

Kort efter at alle dagene med pitches er afholdt træffes der beslutning om hvilke ansøgninger, som ELFORSK ønsker at støtte. De indstilles til Energistyrelsen, som skal godkende det. Der er en afgørelse om tilsagn eller afslag inden årets udgang.