31 kvinder fra installations- og byggebranchen skal fungere som ambassadører i forsøget på at trække flere piger til erhvervsuddannelserne. De nyudnævnte ambassadører mødes på lørdag med blandt andre ligestillingsminister Eva Kjer Hansen i forbindelse med en workshop, der markerer starten på det treårige projekt, som går under navnet ”Boss Ladies”.

16 ud af de i alt 31 ambassadører er fra installationsbranchen og arbejder som lærlinge, eller svende. De får på workshoppen mulighed for at møde hinanden for første gang. I løbet af det næste år skal kvinderne ud på skoler på Sjælland for at fortælle piger i udskolingen om de mange spændende karrieremuligheder, der findes indenfor for eksempel installationsbranchen. En af ambassadørerne er Clara Jensen fra virksomheden El:Con.

”Jeg har valgt at blive ambassadør, fordi jeg gerne vil være med til at vise andre piger, at der findes mange forskellige spændende muligheder indenfor installationsbranchen. Jeg tror, at andre vil blive inspirereret, når de ser, at der allerede er andre piger i branchen,” siger Clara Jensen.

Også Tekniqs underdirektør Tina Voldby deltager i workshoppen. Hun glæder sig over, at ligestillingsministeren lægger vejen forbi arrangementet for at støtte op om projektet og det nye ambassadørkorps.

”Det er et vigtigt indsatsområde for vores branche at få flere piger og kvinder ind i branchen. Vi ved, at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i den allernærmeste fremtid. Derfor har vi hverken som samfund eller branche råd til at afskrive halvdelen af Danmarks befolkning som potentiel arbejdskraft. Vi må samtidig se i øjnene, at der stadig er mange fordomme og stereotype opfattelser forbundet med at tage en erhvervsuddannelse. Derfor er vi gået med i Boss Ladies-projektet,” siger Tina Voldby og fortsætter:

”Vi skal have fat på pigerne, så vi kan få ændret deres opfattelse af erhvervsuddannelserne. Vi hører fra de kvinder, der allerede arbejder i installationsbranchen, at de elsker det. Jeg tror på, at vi har virkelig gode muligheder for at gøre os mere attraktive blandt pigerne, for vi har nogle fantastiske tekniske uddannelser, hvor man både skal bruge sine hænder og sit gode hoved,” siger Tina Voldby