Tekniq kæmper en brav kamp for indeklimaet i de danske folkeskoler.

Senest med et debatindlæg, hvor underdirektør Simon O. Rasmussen skrev: ” Kære Politikere, tag en dyb indånding og besøg et klasselokale.

Han fortsætter:

“Hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.

Det er bare nogle få af de problemer, mange folkeskoleelever (og deres lærere) må slås med i en dagligdag, der foregår i dårligt ventilerede klasselokaler, hvor luften står stille, og CO2-niveauet hurtigt overstiger de anbefalede grænseværdier.

Det er der sådan set ikke noget nyt i. For selvom der de senere år er blevet offentliggjort en lang række undersøgelser, blandt andet fra DTU, som dokumenterer, at det står skidt til med indeklimaet i hovedparten af folkeskolerne, så kniber det stadig med at få politikerne til at handle.

Både forskere, fagfolk og eleverne selv har gang på gang forsøgt at råbe de folkevalgte – både i de velventilerede kontorer på Christiansborg og ude i kommunerne – op. Senest skete det ved en indeklimahøring i januar, hvor politikere fra begge sider i Folketinget var rørende enige om, at ”der måtte gøres noget”.

Det er bare lidt som om, viljen til at handle fuser ud med den friske luft, så snart der skal findes penge til at forbedre ventilationen på skolerne. Hos landspolitikerne mener man, det er kommunerne, som skal prioritere indeklimaet højere. Og ude i kommunerne klager lokalpolitikerne over, at de er bundet af tyngende anlægslofter.

Tilbage står elever og lærere, som stadig må trækkes med dårligt indeklima og konsekvenser i form af helbreds- og indlæringsproblemer.

Men vi ved, at problemerne kan løses, og det har man da også taget hånd om både i Norge og Sverige, hvor indeklimaet i folkeskolerne ikke skaber tilsvarende problemer.

Vi savner handlekraft fra politisk hold. For indeklimaet KAN forbedres – også i Danmark. Bare se på Bornholm, hvor man er godt i gang med at installere moderne ventilation på alle øens folkeskoler. Her har man regnet ud, at godt indeklima kun koster cirka 3,5 kroner per dag for hver enkelt elev. Vi mener, de penge er givet godt ud.

Et godt sted at starte kunne være at forpligte kommunerne til at lave konkrete handleplaner for indeklimaet – og at tage fagfolkene med på råd, så man får de bedste løsninger på både kort og langt sigt. Samtidig kunne landspolitikerne overveje, om investeringer i bedre indeklima for vores skolebørn kan undtages fra anlægsloftet.

Én ting er i hvert fald sikker: Der skal ske noget, og det skal være nu.

Vi opfordrer politikerne til at besøge skolerne for at få et bedre indblik i de forhold, vi byder den næste generation – men husk at tage en dyb indånding, inden I træder ind i klasselokalerne!”

Godt kæmpet af Tekniq, og gid flere dele af branchen bakker op om kampen for et bedre indeklima.

Dagens VVS vil også her være aktive.