Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg har afleveret sit fælles bidrag til boligminister Kaare Dybvad med CO2-besparelser på op til 5,8 mio. tons om året.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har været en central del af arbejdet med de forskellige initiativer, hvor installationsbranchens løsninger alene står for omkring halvdelen af de mulige CO2-besparelser.

Nu er det op til regeringen og politikerne at udmønte vores idéer, lyder det fra styregruppen, hvor Peter Kaas Hammer, adm. direktør i Kemp & Lauritzen er næstformand.

Driften er nøglen til løsningerne
Installationsbranchen byder blandt andet ind med en række konkrete initiativer til at få landets bygninger til at bruge mindre energi. I dag tegner bygningerne sig for 40 procent af det samlede energiforbrug og 23 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark. Derfor er der store gevinster at høste ved at kigge på bygningsdriften. Ikke mindst fordi langt hovedparten af bygningerne også vil stå der om 10 år, hvor landets samlede CO2-udledningen ifølge målsætningen helst skulle være skrumpet ind med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

– Installationer får mindre opmærksomhed, end de fortjener. Nøglen til nedbringelse af CO2 og energiforbrug i bygninger ligger i særlig grad her, fordi installationerne påvirker driften af bygningen gennem hele levetiden. Alligevel dominerer omkostninger ved byggeriets opførelse stadig bygherrers opmærksomhed. Det er kortsigtet og fører i for mange tilfælde til byggerier, der bruger for meget energi og udleder for meget CO2. Derfor er det også vigtigt, at byggerier underkastes skrappere krav om totaløkonomi, så vi vælger de mest omkostningseffektive løsninger, siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.
Mere støtte til løsningerne
Skrotning af landets 80.000 oliefyr senest i 2025, udfasning af naturgas i knap 400.000 bygninger og intelligent styring af energiforbruget er nogle af de konkrete initiativer, som installationsbranchen byder ind med.

Installationsbranchens bud alene kan fjerne 86 procent af CO2-udledningen fra bygningerne og sænke energiforbruget i dem med 17 procent.

– Grøn opvarmning af bygninger hører til de billigste og mest omkostningseffektive midler, vi kan tage i brug for at nå 70 procent-målsætningen, og løsningerne findes allerede – de skal bare udbredes. Men løsningerne kommer ikke af sig selv, så vi skal hjælpe udskiftning af oliefyr og udfasningen af naturgas på vej. Det gør vi blandt andet ved at forstærke støtteordningerne til varmepumper og ved at lempe afgifter på grønne teknologier samtidig med, at vi hæver afgifterne på de sorte brændsler, siger Simon O. Rasmussen.

Der er i alt præsenteret 14 initiativer til at optimere bygningsdriften.

Det samlede bidrag fra bygge- og anlæg 5,8 mio. tons CO2-besparelser svarer til cirka 20 procent af det, der skal spares for at nå 70 procent-målsætningen i 2030.