De er professorer, de er adm.direktører i Danfoss og Grundfos, de er repræsentanter fra foreninger og tænketanke.

38 personer er udpeget, som de der skal komme med indspil til at løse fremtidens klimaproblemer. Innovationsfondens Climate Solution Panel er navnet på banen, hvor de 38 skal spille sammen.

Ideen med at udvælge på tværs af fagskel og virkeområder er god. Men,menmen ……

Men – som det fremgår af listen af de 38 personer, er der desværre nogle, som ikke tidligere har bidraget synderligt på trods af muligheder.

Lad os dog være positive og håbe på handling, istedet for mange ord.

Institut for fremtidsforskning er med, og administrerende direktør Daria Krivonos bliver en af klimapanelets 38.

Hun udtaler sig om panelets opgave: ”Megatrends som økonomisk vækst, globalisering, demografisk og teknologisk udvikling har i mange årtier bidraget til forbedring af levestandarder og fremgang. Men de har også dannet fundamentet for de klimaudfordringer vi ser i dag. De færreste diskuterer, hvorvidt klimaforandringerne kræver handling nu. I stedet er fokus nu retmæssigt på hvilke handlinger der så skal til for at møde denne udfordring med størst mulig effekt. Innovationsfondens Climate Solutions Panel samler lige præcis de mange aktører og beslutningstagere, som til sammen kan sætte og drive en løsningsorienteret agenda samt sikre, at Danmark går i front i både tanke og i handling og innovation”.

Langhåret formuleret, men rigtig afslutning.

Danmark skal i front i både tanke og i handling og innovation.

God arbejdslyst til vores 38 “klima-frelsere”.

Medlemmer af Innovationsfondens Climate Solutions Panel er:

• Emily Farnworth, klimachef, World Economic Forum
• Nick Johnstone, chefstatistiker, Det Internationale Energiagentur
• Sebastian Mernild, direktør, The Nansen Environmental and Remote Sensing Center
• Katherine Richardson, professor, Københavns Universitet, og medlem, Klimarådet
• Jens Kehlet Nørskov, professor, Danmarks Tekniske Universitet
• Kirsten Halsnæs, professor, Danmarks Tekniske Universitet
• Peter Birch Sørensen, professor, Københavns Universitet
• Jørgen Olesen, professor, Aarhus Universitet
• Brian Vad Mathiassen, professor, Aalborg Universitet
• Lars Aagaard, administrerende direktør, Dansk Energi
• Connie Hedegaard, bestyrelsesformand, Concito – Danmarks Grønne Tænketank
• Maria Gjerding, præsident, Danmarks Naturfredningsforening
• Bo Øksnebjerg, generalsekretær, Verdensnaturfonden
• Claus Krogh Ekmann, direktør, Det Økologiske Råd
• Monika Skadborg, formand, Ungeklimarådet
• Bo Foged, administrerende direktør, ATP
• Laila Mortensen, administrerende direktør, Industriens Pension
• Michael Zöllner, direktør, Danmarks Grønne Investeringsfond
• Kasper Roed Jensen, vicedirektør, Vestas
• Hanne Søndergaard, vicedirektør, Arla
• Kim Fausing, administrerende direktør, Danfoss
• Mads Nipper, administrerende direktør, Grundfos
• Jakob Askou Bøss, vicedirektør, Ørsted
• Thomas Videbæk, vicedirektør, Novozymes
• Kim Grøn Knudsen, vicedirektør, Haldor Topsøe
• Lars Sandahl Sørensen, koncerndirektør, SAS
• Ib Enevoldsen, administrerende direktør, Rambøll
• Jens Birgersson, administrerende direktør, Rockwool
• Claus Møller, administrerende direktør, Siemens
• Michael Lundgaard Thomsen, administrerende direktør, Aalborg Portland
• Henrik Stiesdal, administrerende direktør, Stiesdal Technology
• Sofus Rex, afdelingschef, Miljø- og Fødevareministeriet
• Jakob Møller, kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
• Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand, Carlsbergfondet
• Daria Krivonos, administrerende direktør, Instituttet for Fremtidsforskning
• Tore Duvold, konstitueret direktør, Innovationsfonden
• Peter Høngaard Andersen, Peter Hongaard Consulting
• Thomas Mathiasen, scientific officer, Innovationsfonden