De skal være til at betale. De skal ikke skille sig ud ift. de øvrige boliger i byggeriet. Selvom de er små, skal de fremstå moderne og i god kvalitet med eget køkken og bad. Og så skal fællesarealer og fællesrum placeres på en måde, så man kan vælge dem til, når man har lyst og overskud.

Sådan lyder 4 værdier, der er udgangspunkt for, hvordan man kan designe gode boliger til unge i hjemløshed. Boliger, som både giver de unge adgang til et socialt ungdomsfællesskab, og som giver dem de bedste forudsætninger for et godt liv ude af hjemløshed.

Designværdierne er formet i et samarbejde mellem Københavns Kommunes Socialforvaltning, boligselskabet DFB, Domea.dk og den filantropiske forening Realdania med hjælp fra en række eksperter og bliver nu omsat til virkelighed i et kommende ungdomsboligbyggeri i Carlsberg Byen.

Her skal op mod hver 10. af boligerne bygges særligt til unge på vej ud af hjemløshed med Danske Funktionærers Boligselskab (DFB) som bygherrer. Boligerne skal designes på en måde, så lejlighederne og fællesarealerne både fremstår som et moderne ungdomsboligmiljø og samtidig understøtter housing first – en anerkendt metode til få mennesker ud af hjemløshed, som blandt andre Københavns Kommune bruger.

”Jeg er rigtig glad for de nye boliger, som giver os nogle vigtige erfaringer med, hvordan vi bedst bygger boliger til unge, der har været hjemløse. Det handler dels om, at huslejen skal være lav. Men i høj grad også om, at boligerne er en del af en større helhed, så de unge ikke opfatter det som stigmatiserende at bo i dem,” siger Mia Nyegaard, socialborgmester i København (RV).

Der er brug for mere viden

Selv om der er stor evidens for, at metoden housing first virker, findes der i dag meget lidt viden om, hvordan og hvorvidt man kan designe og indrette housing first-egnede boliger, så de understøtter de unge og den sociale indsats. Og ikke mindst, hvordan man gør det på en måde, så boligerne ikke stigmatiserer de udsatte unge, men gør dem til en naturlig del af ungdomsfællesskabet.

Derfor arbejder Realdania blandt andet på at øge udbuddet af betalelige boliger til unge i hjemløshed, som er en mangelvare i mange af landets større kommuner, og på at udvikle mere viden om, hvordan man boligmæssigt bedst hjælper udsatte unge. Boligerne i Carlsberg Byen er en del af den indsats og bygger videre på en mangeårig tradition i den almene sektor med at skabe en boligmasse, der er socialt inkluderende.

”Det kommende byggeri i Carlberg Byen giver os mulighed for forme en række ungdomsboliger på en måde, så de understøtter en helt særlig gruppe af unge efter en helt særlig metode, nemlig Housing First. Det bliver et vigtigt skridt på vejen til at gøre os klogere på, hvordan vi kan skabe ungdomsboliger, der kan holde udsatte unge ude af hjemløshed. Forhåbentlig vil det også inspirere flere til at udvikle socialt inkluderende boligmiljøer, hvor udsatte unge både får et hjem og får de bedste rammer for at komme godt videre i livet,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania

Vigtigt at sikre billige boliger til alle

Når ungdomsboligerne i Carlsberg Byen står færdige, vil de både være et hjem for op mod 100 unge – og et byggeri og en tænkning, der kan inspirere andre almene og private bygherrer, som ønsker at skabe et moderne ungdomsmiljø, der også rummer unge på vej ud af hjemløshed.

Det er Domea.dk, der driver byggeprocessen med DFB som bygherre.

”Som almen boligorganisation er det kernen i vores virke at sikre boliger til alle – såvel unge som ældre, familier og enlige. Derfor betyder det meget for os, at der skabes gode boliger, der er til at betale – også for de udsatte unge, som vitterligt ikke har meget at betale huslejen med. Vi håber, at vi med støtten fra Realdania kan vise, at det er muligt at bygge ligeværdige boliger til de unge, som giver dem et godt sted at bo og mulighed for at indgå i et fællesskab – også så centralt i København,” siger Pia von Benzon, formand for Danske Funktionærers Boligselskab.

Minister håber projektet vil inspirere

De kommende ungdomsboliger i Carlberg Byen er godkendt som et forsøgsprojekt af Indenrigs- og Boligministeriet. Det giver Realdania mulighed for at bidrage med de nødvendige midler til at realisere alle 4 designværdier målrettet unge på vej af hjemløshed.

”Hjemløshed er et alvorligt samfundsproblem – særligt når det rammer unge mennesker. Det er værdifuldt, at boligselskabet DFB, Domea.dk, Københavns Kommune og Realdania går sammen om at udvikle indretningen af ungdomsboliger, så boligerne bedre understøtter behovene hos mennesker, der rammes af hjemløshed. Jeg håber, at realiseringen af projektet i fuld skala i Carlsberg Byen vil kunne inspirere andre bygherrer til anvende principperne i andre byggerier,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.