Om lidt over en uge starter Rørcenterdagene 2019. Det er for de, som interesserer sig for vand- og afløbsteknik, et “must” at komme. For det er den mest målrettede begivenhed indenfor vand-og afløb.

I år er hele udstillingarealet fyldt med110 udstillere, så der bliver en masse at kigge på.

I 2019 bliver det 17. gang, at Rørcenterdagene bliver afholdt, og der er altid stor opbakning fra både kommuner, entreprenører og producenter.

Arrangementet startede i 1985, og er efterhånden blevet mødestedet for fagfolk i vand- og afløbsbranchen, og det forventes at omkring 4000 besøgende vil lægge deres vej forbi udstillingen og blive opdateret på nyeste inden for branchen.

Men udover udstilling er der også et spændende konferenceprogram. Med korte, effektive og givende konferencer.

Onsdag den 19.juni 2019 om formiddagen er der en spændende konference om rekreative regnvandsbassiner. Her gennemgås blandt andet, at Rørcentret på Teknologisk Institut og Orbicon har udgivet en anvisning om Regnvandsbassiner med natur og aktivitet. Anvisningen formidler rammerne for fremtidens regnvandsbassiner, så der bliver plads til både natur og oplevelser, uden at det går ud over bassinernes funktion og drift. Anvisningen bidrager til udviklingen af en fælles faglig forståelse af muligheder for at skabe bedre regnvandsbassiner på tværs af forvaltninger, kommuner, forsyninger og private aktører.

Om eftermiddagen den 19.juni gennemgås den nye LAR-anvisning. Anvisningen indeholder den nyeste viden om LAR-anlæg, og giver gode råd til både dimensionering, den praktiske udførelse samt drift og vedligehold. Målgruppen er entreprenører, kommuner, forsyninger, landskabsarkitekter og andre med interesse for håndtering af regnvand på overfladen.

Torsdagens to konferencer hedder “kvalitet af regnafstrømning” og “renovering af faldstammer”.

Rørcenterdagene løber af stablen den 19. og 20. juni 2019, på Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup.

Læg vejen forbi. Det er det hele værd.