Energikrisen kradser i de europæiske husholdninger og virksomheder. Vi skal alle spare på energien og sætte endnu mere turbo på energieffektivitet. Det er budskabet fra landet største erhvervsorganisation, DI, der kalder på politisk prioritering af nye initiativer.

Det er blevet meget dyrt, at drive en husholdning og en virksomhed. I erhvervslivet alene vil energiomkostningerne til el og naturgas i 2022 stige med mere end 41 mia. kr. sammenlignet med 2019. Derfor kalder DI på prioritering af nye initiativer forud for regeringens pressemøde om forsyningssituationen i Danmark.

– Energipriserne er på himmelflugt. Det presser samfundet og virksomhederne i disse måneder, og intet tyder på, at det bliver nemmere, når vinteren kommer. Energiforsyningssituationen er ændret markant på kort tid, og virksomhedernes vilkår for at gennemføre den grønne omstilling, som vi alle ønsker og som er helt nødvendig, er blevet sværere, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i DI.

Derfor haster det med at iværksætte energieffektiviseringsløsninger i praksis. Det handler om, at vi bruger energien bedre og mere effektivt. I dag fremlagde formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, fem tiltag, der skal iværksættes på EU-niveau for at få bugt med krisen. Øverst på listen står mere effektiv energiforbrug. Derfor kalder DI på en ny dansk strategi for, hvordan vi får implementeret teknologi, der sikrer, at strøm ikke går til spilde.

– Hvis det ikke skal løbe helt løbsk for virksomheder og forbrugere, er der simpelthen behov for, at vi bliver bedre til at spare på energien. Den bedste energi er den vi ikke bruger. Vi skal blive endnu bedre til energieffektivisering, og DI har længe efterspurgt en strategi, der sikrer, at blandt andet vores offentlige og private bygninger bruger energi endnu smartere. Teknologien findes – det er bare med at få den i stikkontakten, siger Emil Fannikke Kiær.

Grøn omstilling og investeringer i ny teknologi er ikke gratis. DI foreslår derudover, at man fra politisk hold griber ind i den såkaldte erhvervspulje, hvor der er afsat omkring 4 mia. kr. til investeringer i grøn teknologi. Puljen blev vedtaget i klimaaftalen den 25. juni i år og planlægges at træde i kraft den 1. januar 2023. Det er for sent, mener DI-direktøren.

– Ud over at vi alle skal spare på energien, er der også et behov for at sætte skub i nogle investeringer, så virksomhederne får et incitament til at investere grønt og nedbringe sine CO2-udledninger. Derfor vil vi gerne have fremrykket erhvervspuljen til den 1. november 2022, så pengene til den grønne omstilling kommer ud og arbejder nu. Det vil være en håndsrækning til nogle af de hårdest ramte brancher, siger Emil Fannikke Kiær.

EU foreslår også en begrænsning på, hvor meget producenter af energi kan tjene.

– Vi forstår 100 pct. EU’s tankegang, men man skal tænke sig meget grundigt om, når man piller ved et marked, og vi er bekymret for, at de laver et selvmål, for det vil gøre det mindre attraktivt at investere i grøn energi, siger Emil Fannikke Kiær.

– Når der skal findes på nye tiltag, der skal afbøde konsekvenserne af energikrisen, må vi ikke glemme erhvervslivet. Det er arbejdspladser, eksport, velstand og vækst, der er på spil. Landene omkring Danmark lancerer store energikrisepakker, der risikerer, at stille vores erhvervsliv i en vanskelig konkurrencesituation, siger Emil Fannikke Kiær.