Taulov Dry Port og de to joint-venture partnere PFA Pension og ADP A/S indfrier nu en del af bæredygtighedsambitionerne og etablerer et nyskabende partnerskab med energiselskabet TOWII Renewables, der er stiftet af EWII og Tokyo Gas, hvor udnyttelsen af de kæmpemæssige tagflader til produktion af grøn energi vil sætte standarden for bæredygtige logistikbyggerier i Danmark. TOWII Renewables vil stå for udbygningen og driften af anlægget, og Taulov Dry Port kan tilbyde deres lejere et bæredygtigt og attraktivt lejekoncept med grøn strøm.

45.000 m2 stort solcelleanlæg på vej
Det første projekt bliver etablering af ét af Danmarks største fuldskala solcelleanlæg på 45.000 m2, som opføres på tagfladerne af det igangsatte byggeri på 60.000 m2 lager- og logistikejendomme i Taulov. De store tagflader forsynes med solceller, som forsyner de enkelte lejemål med grøn strøm til gavn for de kommende lejere, nærmiljøet og samfundet generelt. Solcelleanlægget vil få en produktionskapacitet svarende til det årlige elforbrug i 1.300 parcelhuse.

Med flere store etaper af lager- og logistikejendomme på tegnebrættet er potentialet enormt, og det første solcelleanlæg er et væsentligt skridt på vejen til at realisere det store klimamæssige potentiale i at etablere solceller på de kæmpemæssige tagflader. Behovet for at udnytte strøm og vind til at reducere samfundets klimamæssige aftryk har aldrig været større, så derfor forventer Taulov Dry Port en stor kommerciel interesse i markedet for klimavenlige løsninger.

”Vores kunders klimaambitioner er lige så høje som vores, og vi har derfor brugt en del tid på at sikre en kommerciel løsning således, at vi kan tilbyde et attraktivt produkt til vores lejere. Samarbejdet med TOWII Renewables om etablering af solcelleanlæg på tagfladerne betyder, at vi fremover kan tilbyde vores kunder attraktive energiløsninger, hvor grøn strøm fra bygningernes solceller ikke alene forsyner de enkelte lejemål, men som også kan blive fremtidens energikilde til transportknudepunktet i Taulov, hvor overgangen til grønne brændstoffer er efterspurgt”, siger Jesper Gemmer, CEO i Taulov Dry Port A/S.

Det banebrydende i projektet er ikke kun, at PFA’s lejere i Taulov Dry Port vil blive forsynet 100 procent af grøn energi. Det fuldt udbyggede solcelleanlæg vil også kunne producere grøn strøm til at dække el-forbruget i driften af kraner og andet materielt på Fredericia Havn samtidig med, at anlægget kan blive energikilde til områdets mange virksomheder, hvor behovet for grøn strøm er stærkt stigende.

”Samarbejdet med ADP og Taulov Dry Port er startskuddet på vores mission om at realisere en betydelig elektricitetsproduktion fra tagarealer i Danmark, som ellers ikke benyttes. Med vores on-site PPA-model kan vi sikre, at ejerskabet af tagbaserede solcelleanlæg forbliver ved TOWII, så bygningsejeren kan fokusere på sin kerneforretning og samtidig få bæredygtig energi. Vi er stolte af at være med til at realisere et så stort og banebrydende tagbaseret solcelleprojekt sammen med vores samarbejdspartnere Solar Polaris og Hitachi Energy, siger projektudvikler hos TOWII Renewables”, Thomas Platz Eskildsen.

Joint-venture partnere med grønne ambitioner
PFA Pension er som joint-venture partner godt på vej til at indfri ambitionerne om at gå forrest med bæredygtighed i deres ejendomsporteføljer til gavn for den grønne omstilling og deres pensionskunder.

”I PFA tager vi som én af landets største ejendomsinvestorer vores ansvar for at medvirke til den grønne omstilling alvorligt – vi ønsker dette udmøntet i konkrete handlinger, hvilket initiativet med TOWII Renewables er et godt eksempel på, da der med aftalen bliver etableret ny kapacitet af vedvarende energi. Vi starter med et konkret projekt på en ejendom, som færdigbygges indenfor et år og vil parallelt med det se på muligheden for at skalere yderligere. Aftalen understøtter i øvrigt målsætningen om, at den danske ejendomsportefølje frem mod 2024 reducerer klimaaftrykket med 29%, hvilket sker som en del af vores tilslutning til Net-Zero Asset Owner Alliance”, siger Mikael Fogemann, Executive Director, Nordic Real Estate, PFA Pension.

Fredericia Kommune er centrum for grøn omstilling
I Fredericia Kommune står den grønne omstilling højt på den politiske dagsorden, og formand for Klima-, Energi- og Miljøudvalget, Tommy Rachlitz Nielsen hilser det nye projekt velkommen:

”Fredericia har en ambition om at blive vækstcentrum for den grønne omstilling, hvor især sol og vind skal bringe kommunen og vores nærområde ind i en grønnere fremtid. Vi har et stærkt erhvervsliv, som allerede er i gang med at skabe visionære grønne løsninger til gavn for Fredericia og Danmark. Det kommende solcelleanlæg på tagene af logistikbyggeriet i Taulov Dry Port bliver et foregangsprojekt og en vigtig grøn energikilde for vores logistikcentrum, der allerede nu efterspørger grønnere løsninger”.

 

Om TOWII Renewables
TOWII Renewables er et nyt selskab, stiftet af den danske energikoncern EWII og Tokyo Gas. Selskabet skal fremme den grønne omstilling og udvikle bæredygtig energi i form af både vindmøller og solceller i hele norden.

Solcelleanlægget i Taulov vil fuldt udbygget have en årlig produktion på 18.000.000 kWh.

Sammen med samarbejdspartnerne Solar Polaris, som projekterer og leverer solcelleanlæg og Hitachi Energy, som leverandør af den elektriske infrastruktur, leverer TOWII Renewables løsninger med et højt niveau af innovation og kvalitet.