Energistyrelsen har meddelt Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S elproduktionstilladelse til Horns Rev 3 Havmøllepark, som opstilles 29-44 kilometer vest for Houstrup Strand på den jyske vestkyst. Samtidig er der underskrevet elproduktionsbevilling for parken. Produktionen fra havmølleparkens 49 vindmøller svarer til det årlige forbrug i 425.000 husstande.

Energistyrelsen har den 10. august 2018 meddelt Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S tilladelse til at producere el fra Horns Rev 3 Havmøllepark, som gives forinden et vindkraftanlæg sættes i drift. Elproduktionstilladelsen må ikke udnyttes, før der er forløbet en 4-ugers periode fra meddelelsestidspunktet og dvs. tidligst fra den 7. september 2018. Den første strøm forventes leveret fra havmølleparken til elnettet i september 2018.

Energistyrelsen og Vattenfall har den 10. august 2018 underskrevet elproduktionsbevilling for Horns Rev 3 Havmøllepark.

Havmølleparken må maksimalt levere en effekt på 400 MW målt i tilslutningspunktet.

Både elproduktionstilladelsen og elproduktionsbevillingen gælder i 25 år at regne fra nettilslutningstidspunktet, som er det tidspunkt, hvor første kWh leveres til det kollektive elnet fra havmølleparken.