Build har udgivet en glimrende rapport om “spild i byggeriet”.

I rapporten kommer mange gode forslag. Blandt andet fem forslag til forbedring af udbud:

1.Etablering af samarbejdsaftaler der tilskynder til bedre indtjeningsmulighed, så der ikke
bliver gået på kompromis med hverken den frie konkurrence eller innovationshøjden.
2.Fordeling af risici, fx ved at materialepriser fjernes som en konkurrenceparameter ved at
bygherre leverer alle materialer.
3.Øget brug af digitale værktøjer som støtte til bygherren i de indledende faser, hvor behov, totaløkonomi mv. afklares, for at reducere ændringer affødt af bygherre senere i
projektet.
4.En tosporet udbudsmodel, hvor aptering og råhus adskilles, for at tilgodese funktionskrav
og bygbarhed i tidlig inddragelse.
5.Øget fokus på værdisætning, risikoafdækning og totaløkonomiske perspektiver ved udbud.

Dagens VVS er enig i, at der er et stort behov for bedre udbud og at ovenstående tiltag er et skridt på vejen til bedre udbud.