Regeringen har givet 50 mio. kr. i tilskud til testfaciliteterne hos LORC, der har til huse på det gamle Lindøværft ved Munkebo på Fyn. Det er et af de største tilskud nogensinde til dansk vindmølleindustri. De naceller, der skal testes, bliver samtidig de største i Danmark – svarende til et 3-etagers hus og med en vægt på mellem 600 og 800 tons.

Nacellerne, der sidder øverst på en vindmølle, huser de systemer, der binder vindmøllens mange komponenter sammen og kan være med til at sikre en markant større strømproduktion. De store 16 MW havvindmøller, som kæmpenacellerne på testcenteret LORC skal sidde på, kan på en time under optimale forhold producere 16.000.000 Wh.  En 16 MW mølle vil ved fuld effekt kunne holde ca. 80.000 ovne kørende på 150 grader, eller udtrykt i et mere normalt målestoksforhold, give strøm til ca. 31.000 husstande.

Det er en firedobling af strømproduktionen i sammenligning med 3,6 MW møllerne på havet ud for Anholt, der kan producere 3.600.000 Wh på en time.

Den danske vindmølleindustri tager helt bogstaveligt nogle kæmpe skridt for vores grønne omstilling og er samtidig med til at trække store investeringer til Danmark. Derfor har vi i regeringen besluttet at støtte de nye testfaciliteter på LORC med 50 mio. kr. Det arbejde, der kommer til at foregå her, er i alle danskeres interesse – i forhold til klimaet, og i forhold til eksportmuligheder og grønne arbejdspladser,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

”Danmark er et grønt foregangsland, og med støtten til LORC cementerer vi ambitionen om at spille en nøglerolle i udviklingen af fremtidens supervindmøller. Støtten er samtidig det første konkrete tiltag i forbindelse med den banebrydende hensigtserklæring med vindmølleindustrien, som regeringen underskrev i januar. En erklæring, der skal hjælpe vindindustrien med at løfte sig til det næste niveau, og som samtidig skal styrke den danske klimaindsats og den danske økonomi til glæde for danskerne,” siger finansminister Kristian Jensen (V).

De 50 mio. kr. vil bidrage til etableringsomkostningerne af selve testfaciliteterne. Samlet set kommer den nye testfacilitet til at koste ca. 300 mio. kr. Danmarks Eksportkreditfond EKF, Nordea, Vækstfonden og Damarks Grønne Investeringsfond medfinansierer med lån på markedsvilkår. Driften vil blive dækket af brugerne af testfaciliteten.

Om kæmpehavvindmøllerne 

  • 16 MW havvindmøller vil nå op i højde med Eiffeltårnet i Paris, dvs. mere end 320 meter. Vingerne vil være mellem 110 og 130 meter lange.
  • Nacellerne på 16 MW havvindmøllerne vil være på størrelse med et 3-etagers hus og veje 6-800 tons. Til sammenligning er nacellerne på møllerne ved Anholt på størrelse med et 1-etagers hus og vejer ca. 200 tons.
  • Møllerne kan ved fuld effekt producere 16.000.000 Wh på en time. Det er en firedobling i forhold til 3,6 MW møllerne ved Anholt, der kan producere 3.600.000 Wh på en time.
  • Et enkelt møllesving vil kunne producere 33.000 Wh. Til sammenligning kan 3,6 MW møllerne ved Anholt med et sving producere 6.000 Wh.

På en time vil en 16 MW mølle vil ved fuld effekt kunne holde ca. 16.000 vaskemaskiner i gang eller holde 80.000 ovne kørende på 150 grader. Det svarer til ca. 31.000 husstande. Der vil dog aldrig være fuld effekt hele tiden. I gennemsnit vil møllen således kunne producere strøm til ca. 16.000 husstande.