17 tilbud. I dag blev de 6 vindere offentliggjort. De 6 vindere ses nedenfor med angivelse af det tilbudte pristillæg.

Resultatet er:

  1. NRGi Wind V A/S ,landvindmøller, tilbudt pristillæg kr. 1,89.
  2. K/S Thorup-Stetten, landvindmøller,tilbudt pristillæg kr. 1,98.
  3. SE Blue Renewables DK P/S,  landvindmøller, tilbudt pristillæg kr. 2,50.
  4. Solar Park Rødby Fjord ApS, solcelleanlæg, tilbudt pristillæg kr. 2,84.
  5. Solar Park Næssundvej ApS, solcelleanlæg, tilbudt pristillæg kr. 2,84.
  6. Better Energy Frederikslund Estate ApS, solcelleanlæg, tilbudt pristillæg kr. 2,98.

Forløb.

Energistyrelsen indkaldte den 27. september 2018 tilbud i det såkaldte teknologineutrale udbud. Budgetramme 254 mio. DKK.

Energistyrelsen modtog i alt 17 tilbud med projekter på i alt ca. 260 MW landvindmøller og ca. 280 MW solcelleanlæg.

Det forventes, at der bliver indgået 6 kontrakter med ovennævnte, heraf
3 kontrakter med ca. 165 MW landvindmøller og 3 kontrakter med ca. 104 MW solcelleanlæg. Det svarer til ca. 200 MW landvindækvivalenter eller ca. 160.000 husstandes elforbrug. Det vægtede gennemsnit af de vindende pristillæg er 2,28
øre/kWh.
Energistyrelsen har sendt betinget tildelingsbrev til marginale tilbudsgiver. Det fremgår af det betingede tildelingsbrev, at Energistyrelsens tildeling af kontrakt om pristillæg til marginale tilbudsgiver er betinget af, at den marginale tilbudsgiver accepterer at nedskalere projektet, så det kan rummes inden for det resterende budget på knap 8 mio. kr.

Hvis Energistyrelsen ikke modtager accept fra den marginale tilbudsgiver om at levere det pågældende projekt i overensstemmelse med det
resterende budget, og henset til, at der ikke er andre tilbud med samme pristillæg som det marginale tilbud, vil det resterende budget ikke blive udnyttet.

Marginale tilbudsgivers svarfrist udløber den 5. december 2018 kl 12.00. Energistyrelsen vil herefter opdatere faktaarket på www.ens.dk/vindogsoludbud.