Dansk eksport af biogasteknologi er på vej frem. I 2015 eksporterede Danmark for 1,6 mia. indenfor området.
Og der var 2.000 beskæftigede. Vi ved noget. Vi er forrest. Og der er store muligheder.
Ifølge analyse fra Damvad forventes en markant stigning de næste 10-15 år.
I 2030 vurderes tallene at være eksport på 16 mia. og hele 18.000 flere besæftigede.
Dansk biogasteknologi er i front , og i vores nærmeste lande  forventes 50% mere biogas i gasnettene i de kommende.
Biogas har nogle ildsjæle , og en af dem er Ole Hvelplund, adm.direktør i Nature Energy.
Nedenstående case viser et eksempel på hans kreativitet.
Case: Bornholm.
På Folkemødet på Bornholm indsamlede Nature Energy mere end 1.670 kg silderester, æbleskrog og resterne fra buffeterne.Det skete efter et grønt partnerskab mellem Folkemødet og Nature Energy og fik sat fokus på værdien af at sortere madaffald:

– “Vi har i årevis været vant til at brænde vores madaffald af, men i 2022 skal alle borgere i Danmark sortere, så vores madrester kan omdannes til biogas. Det en stor adfærdsændring for mange danskere, og det har vi brugt årets Folkemøde til at sætte fokus på, siger Ole Hvelplund.

 

De 1.670 kg svarer til en salgspris på 625 kr. Det beløb runder Nature Energy dog op til 5.000 kr., som doneres til et grønt formål på Bornholm.

Brug for mere viden – og mindre skyklapper

En ny undersøgelse viser, at næsten halvdelen af de danskere, der i dag sorterer, ved, at deres madaffald bliver omdannet til biogas. Det er dog blot 10 pct., der ved, hvad den biogas rent faktisk bliver brugt til. Tilbagemeldingerne fra årets Folkemødedeltagere bekræfter, at det link skal styrkes:

– Det er utroligt, hvor overraskede de deltagere,som vi har talt med har været over, hvad deres madrester kan bruges til. Samtidig må jeg sige, at jeg er lidt rystet over, hvor mange der går med skyklapper, når de går hen til en affaldsspand. Vi skal blive bedre til at sortere – også når vi er på festivaller, siger Ole Hvelplund.

Borgerne i 31 af landets kommuner sorterer i dag deres organiske affald. Idag omdannes dette til biogas og grøn gødning. Biogassen sendes typisk ud på gasnettet og erstatter den fossile naturgas, mens den næringsrige grønne gødning køres ud på markerne.

De 625 kr. på Bornholm var en god begyndelse, og selvom der er lang vej til 18 milliarder, var bornholmer-initiativet godt.