Også i 2019 har der været et fald i antallet af oliefyr, der leveres olie til i Danmark. På bare fem år er antallet af boliger opvarmet med oliefyr faldet med mere end 30 %.

Der blev i 2019 leveret fyringsolie til mindre end 63.000 boliger i Danmark. Det er et fald på mere end 5.000 boliger i forhold til 2018. Siden 2014 er antallet af boliger opvarmet med fyringsolie faldet med cirka 25.000 eller mere end 30 %.

Generelt er oliefyr relativt set mest udbredt i de områder uden for de større byer, hvor der ikke er adgang til kollektiv varmeforsyning. De fleste oliefyr bliver udskiftet med varmepumper, pillefyr eller konverteret til fjernvarme.

I gennemsnit per bolig bruges der mindre fyringsolie til opvarmning, end der teoretisk skulle forventes – i størrelsesordenen 30 %. Det tyder på, at de olieopvarmede boliger har en del supplerende varmekilder i form af for eksempel brændeovn eller luft-luft varmepumpe.

Oliefyr var tidligere den mest udbredte opvarmningsform i Danmark, men siden 1970’erne er antallet af oliefyr gået støt tilbage. Tilbagegangen er sket i takt med, at den kollektive varmeforsyning i form af naturgas og fjernvarme er blevet mere udbredt, og i de senere år har varmepumper og pillefyr erstattet oliefyr i den individuelle opvarmning.

Siden 1972 er forbruget af fyringsolie til opvarmning af enfamiliehuse reduceret med mere end 90 %