Energistyrelsen har igen åbnet for ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen til boligforbedringer, der sparer energi. Der er 250 mio. kr. i denne ansøgningsrunde, og der er afsat i alt 675 mio. i 2021.

”Vi har sammen med mange boligejere set frem til den anden åbning af Bygningspuljen. Målet er at reducere CO2-udledningen fra opvarmning. Men energiforbedringer forøger også boligens værdi og giver bedre indeklima og en lavere varmeregning. Det er en fordel for både klimaet, samfundet og den enkelte boligejer, og vi glæder os til at støtte tusindvis af nye projekter,” siger kontorchef i Energistyrelsen Heidi Ingeman Koch.

Når mange vil søge på samme tid:

Da Bygningspuljen åbnede første gang i efteråret, blev der ansøgt for alle midler i løbet af fire dage, og mange søgte forgæves. Energistyrelsen forventer derfor, at mange sidder klar ved tasterne, når ansøgningsportalen åbner igen.

”Der vil komme pres på systemet, når flere tusind boligejere gerne vil søge tilskud på samme tid. Så det er om at væbne sig med tålmodighed. Vi har oprettet et køsystem til ansøgningsportalen på samme måde, som når man tjekker sin årsopgørelse. Vi har også forbedret både ansøgningsportalen og vores vejledninger for at få processen til at glide bedst muligt,” siger Heidi Ingeman Koch.

Hvis man ikke får tilskud i denne omgang, kommer der mange flere muligheder for at søge. Der planlægges yderligere to ansøgningsrunder i 2021, og der er afsat i alt ca. 2,5 mia. kr. til Bygningspuljen fra 2020-2026.

 SparEnergi.dk/tilskud kan man læse mere om, hvordan man søger tilskud. Man kan også få et bud på, hvor meget man potentielt kan få i tilskud – og hvor mange penge, man kan spare i energiudgifter.

Ønsker man at skifte opvarmningsform til varmepumpe, kan man også få varmepumpe på abonnement med statsstøtte. Læs mere om varmepumpe på abonnement på SparEnergi.dk/varmepumper.

Baggrund:

  • Bygningspuljen stammer fra Energiaftalen 2018 og skal fremme energibesparelser i boliger.
  • For at ansøge om tilskud skal boligen være registreret som helårsbeboelse i BBR.
  • Man kan søge tilskud som privatperson, andelsboligforening, ejerforening i etageejendom, virksomhed, forening og selvejende institution.
  • Man skal ansøge om tilskud, inden man går i gang med sit projekt.
  • Hvis man søger om tilskud til en varmepumpe, skal man bruge en VE-godkendt installatør.
  • Der er afsat mindst 675 mio. kr. til puljen i 2021. I første runde er der afsat 250 mio. I 2020 var der 245 mio. kr. i puljen.
  • Fra 2020-2026 er der afsat ca. 2,5 mia. kr. til puljen. Pengene stammer fra energiaftalen 2018, klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 og Finansloven 2021.
  • Mindst 60 % af puljen er målrettet projekter, som indebærer konvertering fra olie-, gas- og biokedler samt elvarme til varmepumper eller konverteringer til varmepumper sammen med energieffektiviseringstiltag