For at vise løsninger og løse problemerne åbner Danfoss i dag et nyt supermarked, som forventes at være ca. 50 % mere energieffektivt sammenlignet med et typisk supermarked med et første generations CO2-kølesystem og ingen energieffektivitetsløsninger. Det forventes også at være ca. 20-30% mere effektivt end en tilsvarende lokal butik, der allerede er udstyret med flere energieffektivitetsløsninger.

Det nye ‘Smart Store’ er klimavenligt, supereffektivt og fyldt med automatiseringsløsninger og giver inspiration til fødevaredetailhandlere i en verden med stigende energiomkostninger, emissioner og forværrede fødevaretab.

Det nye “Smart Store” supermarked vil fungere som Danfoss’ testcenter for energieffektive løsninger. Supermarkedet forventes at være ca. 50 % mere energieffektiv sammenlignet med et typisk supermarked med et førstegenerations CO2-kølesystem.

Nyt ”Smart Store” supermarked i Nordborg:

  • Supermarkedet kører kun på bæredygtige energikilder
  • Genbruger den overskudsvarme, der genereres fra kølemøbler, hvilket reducerer supermarkedets omkostninger til varme med op til 90 %
  • Bygningen rummer både et supermarked og et udviklingscenter til at teste ny teknologi

Verdens befolkning fortsætter med at vokse og vil nå 10 milliarder mennesker i 2050. Derfor er der et nødvendigt behov for investeringer i bæredygtig fødevaredetailhandel og opbevaring af fødevarer for at sikre, at vi er i stand til at brødføde det stigende antal mennesker på jorden. Presset vokser, både på energiefterspørgsel og -omkostninger og på behovet for at reducere mængden af fødevarer, der går tabt. Hvis madspild var et land, ville det være den tredjestørste udleder efter USA og Kina og bidrage til op til 10% af verdens drivhusgasser.