Der er mange spændende konklusioner i den nye analyse fra Forbruger – og konkurrencestyrelsen om virksomhedernes kendskab til konkurrencereglerne.

I går skrev vi, at 1/3 tror, at der indgås karteller.

I dag fortsætter vi med hovedkonklusionerne fra analysen, som ses nedenfor:.

 • 36 pct. af virksomhederne vurderer, at andre virksomheder i branchen bryder loven ved at indgå i karteller.
 • 48 pct. vurderer, at der ikke sker overtrædelser i deres branche.
 • Omtrent samme billede finder man i Norge og UK, hvor hhv. 29 pct. og 30 pct. af virksomhederne vurderer, at der er overtrædelser i deres brancher.
 • 20 pct. af virksomhederne har de seneste fem år oplevet, at konkurrenter har overtrådt konkurrenceloven. I de fleste tilfælde har virksomhederne oplevet, at konkurrenter har aftalt priser.
 • 73 pct. af virksomhederne har ikke de seneste fem år oplevet, at konkurrenter har overtrådt konkurrenceloven.
 • Andelen af virksomheder, som vurderer, at andre virksomheder i branchen bryder loven, er lidt lavere end i en tilsvarende undersøgelse fra 2012 (43 pct. i 2012 hhv. 36 pct. i 2017). Det samme gælder andelen virksomheder, som har oplevet, at konkurrenter har overtrådt loven (28 pct. i 2012 hhv. 20 pct. i 2017).

Virksomhedernes kendskab til og bevidsthed om konkurrencelovens spilleregler

 • To ud af tre virksomheder kender hovedparten af konkurrencelovens forbudsbestemmelser.
 • Flest virksomheder kender til forbuddet om prisaftaler (84 pct.). Færrest kender til forbuddet mod tilbudskoordinering (59 pct.).
 • Store virksomheder har markant bedre kendskab til konkurrencelovens forbudsbestemmelser end mindre virksomheder.
 • Vidensniveauet om konkurrencelovens forbudsbestemmelser ser ud til at være bedre hos de danske virksomheder end hos de engelske.
 • Knap 40 pct. af de danske virksomheder kender til fængselstraf for at bryde forbudsbestemmelsen om karteller, 70 pct. kender til bødestraf.
 • 31 pct. af virksomhederne vurderer selv, at de kender meget eller en del til konkurrenceloven. Det er samme niveau som i 2012. Tallet er 59 pct. for de store virksomheder.
 • Den kvalitative undersøgelse indikerer, at virksomhederne typisk ikke er bevidste om, at kontakt med andre virksomheder er forbundet med risiko for at overtræde konkurrenceloven.

Virksomhedernes motivation for at efterleve konkurrenceloven

 • Virksomhederne i den kvalitative undersøgelse tilkendegiver, at de motiveres til at overholde konkurrenceloven af, at love generelt skal holdes.
 • 75 pct. af virksomhederne vurderer, at det er lige så – eller mere – alvorligt at overtræde konkurrenceloven som anden økonomisk kriminalitet.
 • Ca. 3/4 af virksomhederne angiver, at det er moralsk rigtigt at overholde konkurrenceloven. Samme billede finder man blandt de engelske virksomheder.
 • Blandt en række specifikke faktorer er dårligt omdømme dét forhold, som afholder flest virksomheder fra at bryde konkurrenceloven (80 pct.). Tilsvarende tilkendegivelser finder man blandt de norske virksomhedsledere.
 • Et flertal fremhæver konkurrencelovens sanktioner med bøder og fængselsstraf som vigtige for ikke at bryde konkurrenceloven (hhv. 79 pct. og 70 pct. af virksomhederne).
 • Knap hver fjerde virksomhed vurderer, det er sandsynligt, at brud på konkurrenceloven bliver opdaget af konkurrencemyndighederne. Dette er lidt mindre end i en tilsvarende undersøgelse fra 2012.

Informationskanaler, værktøjer og tiltag for at efterleve konkurrenceloven

 • Brancheforeningerne anvendes af 28 pct. af danske virksomhed til at hente viden om konkurrenceloven, og er dermed den mest benyttede informationskanal.
 • Sammenlignet med UK tyder det på, at danske virksomheder i højere grad end de engelske henter information om konkurrenceloven.
 • Få – primært store – virksomheder har iværksat tiltag til at efterleve konkurrenceloven – 63 pct. af virksomhederne bruger den sunde fornuft.