Danskerne vil meget gerne bruge BoligJobordningen til grønne investeringer i deres bolig. Det bekræfter ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne, hvor vigtigt det er at styrke ordningen og sikre adgangen til effektive tilskudsordninger, hvis der for alvor skal sættes turbo på den grønne omstilling i de danske hjem.

Langt hovedparten af de danskere, der benyttede BoligJobordningen i 2019 år, brugte det fradragsberettigede beløb på energibesparelser eller andre grønne håndværksydelser. Det viser nye tal fra Skatteministeriet. Hele 74,3 procent af fradragene blev således brugt på netop disse områder – hvilket stort set også svarer til tallet fra 2018 (75,1 procent).

”Det er meget positivt og understreger bare, at boligjobordningen er en økonomisk gulerod, som har et stort potentiale for at hjælpe den grønne omstilling på vej hos danskerne. Samtidig bekræfter resultaterne vores egen befolkningsundersøgelse, som viste, at netop adgangen til tilskudsordninger er vigtig for flertallet af de danske boligejere, når de overvejer at sætte handling bag de grønne ambitioner,” siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal, og uddyber:

”Det er vigtigt at understrege, at den grønne omstilling hverken kan eller skal finansieres af offentlige støttekroner. Men samtidig er den folkelige opbakning helt central for, at vi når regeringens målsætning om en CO2-reduktion på 70 procent. Det gælder med andre ord om at få snebolden til at rulle og hjælpe danskerne med at få pengene op af lommerne. På det område er eksempelvis BoligJobordningen et godt redskab, når vi skal have de private midler i spil,” siger han.

”Det er derfor også positivt, at regeringen har foreslået at hæve det fradragsberettigede beløb i 2021. Men man bør måske også se på at forfine ordningen. Vi anbefaler derfor, at man gør det muligt at trække materialer fra og ikke, som det er tilfældet i dag, kun håndværkernes arbejdsløn. Dermed bliver ordningen mere relevant for dyrere tiltag som fx skrotning af oliefyr. Samtidig bør det være muligt at spare ubrugt fradrag op fra ét år til et andet,” siger Simon O. Rasmussen.

Regeringen har for nylig foreslået at hæve de fradragsberettigede beløb i BoligJobordningen til 25.000 for både håndværks- og serviceydelser i 2021.