AVK Danmark har aflagt regnskab for 2022/2023.

Det er offentliggjort ultimo februar 2024, og i forbindelse med offentliggørelsen står der også officielt at Niels Aage Kjær fratræder efter mere en 50 år i spidsen for selskabet.

Koncernen har en omsætning på 7,9 mia. DKK, hvoraf de 780 er ansat i Danmark.

I AVK Danmark A/S er der ansat 133 iflg. regnskabet og disse 133 genererer en dansk omsætning på 739 mio.kr. Det er 3,5% mindre end sidste år, og da produktionsomkostningerne stort set er stabile går det udover dækningsbidraget der falder med 21 mio. kr. til 177 mio. kr.

Distributionsomkostninger stiger 1 mio. kr. og administrationen stiger med 20% til 37 mio. kr, så bundlinien bliver efter skat et plus på 42,4 mio. kr.

Af disse tager ejeren et udbytte på 40 mio. kr.

Der er penge i ventiler.