Siden 2012 har 800 bornholmske husstande stillet deres varmepumper og el-radiatorer til rådighed for EcoGrid 2.0-projektet. Forsøget rummer en del af svaret på, hvordan Danmark reducerer udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

En klimavenlig fremtid kræver massive mængder af vedvarende energi omsat til el i biler og varme. Det stiller helt nye krav danskerne energibrug, som skal svinge i takt med produktionen af den grønne strøm.

”Forudsætningen for et grønt energiforbrug er investeringer i elnettet og en smart styring af forbruget. Forsøget på Bornholm viser, hvordan vi kan presse mere vedvarende energi gennem elnettet og styre forbruget i forhold til den grønne produktion af el. Erfaringerne og redskaberne fra projektet kan være et fundament i forhold til udbredelse i resten af landet,” siger Jacob Østergaard, professor og centerleder på DTU Elektro.

Direktør i Bornholms Energi & Forsyning, Rasmus Sielemann Christensen, ser frem til, at bornholmske erfaringer nu kan komme den grønne omstilling i resten af Danmark til gavn:

”Bornholm er det helt rigtige sted at gennemføre demonstrationsprojekter, der kan vise vejen til, hvordan vi sammensætter fremtidens energisystem så intelligent som muligt. I kommende projekter bør vi medtænke og undersøge, hvordan ændringer i de regulatoriske rammer kan understøtte udviklingen hen mod støtte fleksibilitet i forbruget. Også her er Bornholm ideelt – og vi er klar,” siger han.

Borgerne kan bidrage

De 800 bornholmske husstandes varmepumper og el-radiatorer er blevet forsynet med styrebokse og sensorer, der gør det muligt at fjernstyre varmen og skubbe elforbruget over tid inden for de komfortgrænser, den enkelte husstand definerer.

Bornholmernes elforbrug flyttes fra de timer, hvor energien er dyrest, til de timer, hvor den er billigst. Og hvis kunderne vælger det, kan deres forbrug også flyttes til de timer, hvor strømmen er grønnest. Det har reduceret husstandenes elforbrug med mindst 30 procent i vinterhalvåret i de timer, hvor elnettet er mest under pres.

”Forbrugerne vil gerne være grønne, men mange ved ikke helt, hvordan de skal gribe det an. Med EcoGrid har vi vist, hvordan forbrugerne nemt kan gøre noget godt for klimaet, uden at det koster på komforten. De kan hjælpe energisystemet med at indpasse mere grøn energi og med at blive billigere i drift,” siger Jørgen S. Christensen, forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi.

Dansk Energi,DTU, Bornholms Energi og Forsyning, IBM, Insero, Uptime-IT, Krukow, CBS og We do democracy har været engageret i projektet.