Efterhånden som Europa går over til klimaneutralitet i 2050, forventes efterspørgslen på el at stige til 30% i 2030 og nå 50 % i 2050.

Europa-Kommissionen sigter mod, at 84 % af efterspørgslen på el i 2050 skal komme fra vedvarende energikilder, hvilket vil reducere CO2-udledningerne betydeligt. Det er her, elektrisk gulvvarme kommer ind i billedet. Kommissionen stræber efter, at 40% af boligopvarmningen skal komme fra elektricitet inden 2030, og at den skal stige til mindst 50% og op til 70% inden 2050.

Elektrisk gulvvarme bliver også billigere for forbrugerne end traditionel gas-, væske- og fastbrændselsteknologi.

I lyset af de igangværende forsøg på at øge energieffektiviteten i bygninger via isolering og øget produktion på stedet af vedvarende elektricitet vil flere elbaserede rumopvarmningsteknologier understøtte denne omstilling, herunder elektrisk gulvvarme.

Faktisk viser ny forskning, at elektrisk gulvvarme kombineret med PV er den mest omkostningseffektive varmeløsning, når det drejer sig om højisolerede beboelsesejendomme.

Nye data viser også, at der hvert år bygges 1,2 millioner nye boliger, som er egnet til elektrisk gulvvarme. Mellem 2016 og 2019 ville det udgøre 5,4 mio. boliger.

Elektrisk gulvvarme er en stor mulighed for Europa. Dette kan spille en betydelig rolle i at hjælpe Europa med at reducere udledninger, øge energieffektiviteten i bygninger og i sidste ende gøre det muligt for Europa at nå sine ambitiøse klimamål.

For at virkeliggøre denne vision har vi brug for ambitiøse mål for vedvarende energi og en lavere primærenergifaktor for at sikre, at betingelsen for offentlig finansiering af eftermontering af varme er teknologineutral mellem de forskellige elektriske varmeløsninger og fremmer produktion af vedvarende energi i lille skala på stedet.

Lad os få Europa hurtigt på vej mod bæredygtig elvarme.