Sanistål aflægger i dag regnskab.

Det bliver spændende at følge.

Kursen er siden ultimo oktober 2018 steget med 25-30%, men i den forgangne uge kom meddelelsen om, at bestyrelsesformand Jens Jørgen Madsen og bestyrelsesmedlem Søren Østergaard Sørensen begge har meddelt, at de ikke modtager genvalg på den ordinære generalforsamling den 28. marts 2019 i Aalborg.

Bestyrelsen for Sanistål A/S vil på den baggrund indstille følgende kandidater til valg til bestyrelsen:

• Anders K. Bønding (genvalg)
• Sven Ruder (genvalg)
• Kim Schrøder (nyvalg)

Alle 3 kandidater er uafhængige. Anders K. Bønding, partner i Greystone Capital Partners, blev første gang indvalgt i bestyrelsen i 2016. Sven Ruder, der er professionelt bestyrelsesmedlem, valgtes første gang til Saniståls bestyrelse i 2015.

Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen konstituere sig med Anders K. Bønding som ny formand. Anders K. Bønding har været en drivende kraft i salget af stålaktiviteterne, og han har de seneste to år oparbejdet en betydelig indsigt i Saniståls virksomhed og udfordringer. Anders har de helt rigtige kompetencer og erfaringer til at sikre fremdriften i de strategiske prioriteter Sanistål har i den kommende periode.

Jens Jørgen Madsen siger om sin beslutning om at stoppe: ”Jeg har været med i bestyrelsen siden 2007 og har sammen med en masse gode mennesker medvirket til, at selskabet kom godt gennem den udfordrende periode efter finanskrisen og ved udgangen af 2018 fremstår som en fokuseret kerneforretning med en normaliseret rentebærende gæld. Jeg runder 70 år i 2019 og ønsker at nedtrappe mine bestyrelsesaktiviteter markant og bruge min tid på andre ting. Med salget af stålaktiviteterne i 2018 fik Sanistål løst en vanskelig strategisk udfordring, og jeg føler derfor, det er det rigtige tidspunkt for mig at overlade formandsposten og de kommende års spændende opgaver til andre.”

Kim Schrøder, der foreslås nyvalgt, er født i 1967, cand. merc. mat. fra CBS og dansk statsborger. Han er ejer og direktør i rådgivningsvirksomheden CEO Clarity ApS, som hjælper virksomheder til vækst via brugen af teknologi og digitale værktøjer i salg, marketing og kunderelationer. Han er også investor og bestyrelsesmedlem i flere virksomheder. Kim Schrøder har en baggrund i konsulentvirksomhederne Arthur Andersen (Partner og European CIO) og Deloitte (Partner) og har tillige været adm. direktør for Intrum A/S. Kim Schrøder indstilles til nyvalg for at styrke bestyrelsens kompetencer inden for digitalisering af samhandel og kunderelationer, som er et fokusområde for Sanistål.

Indkaldelsen til den årlige generalforsamling ventes udsendt den 4. marts 2019. Ud over de 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer består bestyrelsen af 2 medarbejdervalgte medlemmer. Det er hensigten senere at supplere bestyrelsen med endnu et generalforsamlingsvalgt medlem.

Dagens VVS vil belyse regnskabet, når det foreligger.