3,6 milliarder lød omsætningen på for AO Johansen i 2019. Det er en stigning i forhold til 2018 på 6,2%.

Det fremgår af det netop offentliggjorte årsregnskab.

Resultatet på bundlinien før skat er på 18,1 mio. kr. eller 12,1 %. Stort set det dobbelte af fremgangen på omsætningen.
AO skriver at, “Væksten er opnået indenfor såvel det professionelle marked somdet private onlinemarked, ligesom væksten vedrører begge forretningsområder Teknik og Entreprenør. Den øgede omsætning skyldes ikke
mindst den fortsatte fokus på kundevendte aktiviteter.”

Sidste år blev bruttoavancen forbedret med 0,4 %-point. For 2019 er bruttoavancen realiseret 0,7 %-point lavere, “som følge af et generelt øget prispres i markedet samt et stigende projektsalg med lavere marginer.”

Eksterne omkostninger og personaleomkostninger er under ét steget med 11,8 mio. kr.