Som følge af en højere omsætning og indtjening i 2. kvartal og juli end forudset, har AO øget forventningerne til årets resultat før skat til 185-200 mio. kr. Dette er en opjustering i forhold til tidligere udmelding i årsrapporten for 2019, hvor forventningen til årets resultat før skat for 2020 lå på 170-180 mio. kr.

Situationen omkring COVID-19 medfører fortsat en usikkerhed omkring det fremtidige aktivitetsniveau, hvorfor opjusteringen er under forudsætning af moderat vækst i omsætningen gennem 2. halvår 2020.

Selskabets delårsrapport for 1. halvår 2020 offentliggøres den 27. august som planlagt.