AO Johansen offentliggjorde i går firmaets 2018 regnskab. Det viste ikke de store overraskelser, og selve regnskabet var en udførlig beskrivelse af aktiviteterne i firmaet på 84 sider.

Årets omsætning blev 3.373,4 mio. kr. mod 3.269,1 mio. kr. i 2017. Altså vækst på 3%.

Væksten på de 3% skyldes ifølge ledelsen markedsudviklingen.

Bruttoresultatet for 2018 blev på 805,2 mio. kr., hvilket er 35,4 mio. kr. eller 5 % højere end sidste
år. Det betyder så at bruttomarginen, som er på 23,9 %, er 0,4 procentpoint højere end sidste år.

Årets personaleomkostninger på 387,2 mio. kr. er 15,9 mio. kr. eller 4 % højere end realiseret i 2017. I det officielle regnskab er der 747 medarbejdere gennemsnitligt mod 718 i 2017. I ledelsens kommentarer fremhæves ultimo tallene for medarbejderantal til 731, hvilket er 19 mindre end i 2017. Lidt rodet formuleret i regnskabet, og lidt rodet, når man kikker over 5 års sammenligningstal. For her “gider ” AO ikke tilpasse tal for 2014-2015, hvad angår medarbejdere.

AO realiserede i hele 2018 et resultat før skat på 150,3 mio. kr., hvilket er 4,7 mio. kr. højere end 2017.

Nøgletal er i øvrigt:

Overskudsgrad: 4,6%

Egenkapitalforrentning: 16.8%

Soliditetsgrad: 35,3%

Som nævnt er det et regnskab, som er en anelse bedre end 2017. Der er lidt fremgang i omsætning, indtjening, og en stabililtet i regnskabet.

Og så er de 84 sider en flot beskrivelse af nøgletal og aktiviteterne i selskabet.

Ja selv mødedeltagelsen i bestyrelsesmøderne er opgjort. Flot fremmøde, 100% fra alle bestyrelsesmedlemmer, bortset fra en medarbejdervalgt, der ikke har deltaget i 3 af møderne.

Og så står der i regnskabet, at Niels Johansen er født i 1939 , altså rund fødselsdag i år til den dynamiske ejer.