Fredag den 25/5 2018 udsendte AO Johansen regnskabsmeddelelse for 1.kvartal 2018. Dagens VVS har gransket regnskabet, og AO har godt nok en lidt større omsætning, men bundlinien går væsentligt tilbage i forhold til sidste år.

Personaleudgifterne er steget med 9,5% og lageret er steget med 16,5%. Lageret er oppe på 456 mio.kr.

AO skriver selv følgende:

“Hovedpunkter for 1. kvartal 2018

• Omsætningen i 1. kvartal 2018 blev på 812,4 mio. kr., hvilket er 24,4 mio. kr. eller 3 % højere end i samme periode sidste år. Som følge af påsken, der i år faldt i marts, var der i 1. kvartal 2018 tre færre arbejdsdage, svarende til 5 %, sammenlignet med 2017.
• Resultatet af primær drift (EBIT) blev i 1. kvartal 2018 28,6 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 3,5 %, mod 40,8 mio. kr. og 5,2 % i 1. kvartal 2017. Vareavancen er fastholdt på marginal som sidste år, mens distributions- og personaleomkostninger er steget mere end omsætningen. Handlinger til imødegåelse af øget omkostningsforbrug er iværksat.

• Resultat før skat på 32,2 mio. kr. er 6,1 mio. kr. lavere end sidste år. Under finansielle poster er realiseret en indtægt på 6,1 mio. kr. i forbindelse med opgørelse af earn out-aftale vedr. Greenline A/S.

• Koncernens samlede aktiver pr. 31. marts 2018 udgjorde 2.221,5 mio. kr., hvilket er 131,6 mio. kr. højere end pr. 31. marts 2017. Stigningen kan primært henføres til øgede lagerbeholdninger og kundetilgodehavender. Derudover er der investeret i miniload-anlæg samt nye butikker i Farum og Silkeborg.

• Koncernens egenkapital på 662,9 mio. kr. (soliditet på 29,8 %) er 96,2 mio. kr. højere end sidste år.

• Pengestrømme fra driftsaktiviteten i 1. kvartal 2018 blev på 21,7 mio. kr., hvilket er 30,7 mio. kr. lavere end i 1. kvartal 2017 som følge af ændring i arbejdskapital”.

Dagens VVS påpeger, at med et lager på 0,5 mia. og et overskud på 32 mio, vil blot 6% forkert værdiansættelse af lageret fjerne overskuddet.