Dagens VVS har set på det netop offentliggjorte 3.kvartalsregnskab for AO Johansen.

Omsætningen er efter 9 måneder af 2018 på 2,5 milliarder. Det er en fremgang i forhold til 2017 på 4%. Umiddelbart pænt.

Resultatet før skat er efter 9 måneder et overskud på 107 millioner. AO ledelsen beskriver resultatet således:

“I 1.-3. kvartal 2018 blev resultatet af primær drift (EBIT) 107,4 mio. kr., svarende til
en overskudsgrad på 4,4 %, mod hhv. 110,3 mio. kr. og 4,7 % i 1.-3. kvartal 2017. Høje afskrivninger samt øget omkostningsniveau påvirker overskudsgraden negativt. Igangsatte og implementerede tiltag til reduktion af omkostningerne vil have fuld effekt fra 2019.”

Altså høje afskrivninger og øgede omkostninger.

Omkostningerne er man i gang med at kikke på.

Men bemærkningen “høje afskrivninger” kan ikke ses i regnskabet.

For trods “høje afskrivninger” er både lager og udestående steget.

Lageret var ved årets begyndelse 414 millioner. Pr. 30/9 2018 var værdien af lageret steget til 448 millioner. En stigning på 8,2 % – trods “høje afskrivninger”.

Tilgodehavender var ved årets begyndelse 381 millioner. Nu er beløbet steget med hele 11% til 424 millioner. Der har godt nok været en omsætningsstigning på 4,4%, men der er langt op til de nævnte 11%.

Trods ledelsens “høje afskrivninger” stiger altså både varelager og tilgodehavender hos kunder.

Det bliver spændende at følger udviklingen. For der er ingen tvivl om, at AO har en udfordring på disse punkter.

AO`s kvartals regnskab kan findes på AO`s hjemmeside.